„Laiškai lietuviams“

„Laiškai lietuviams“, religinės ir tautinės kultūros mėnesinis iliustruotas žurnalas, 1950–2000 lietuvių jėzuitų leistas Čikagoje. Įkurtas vietoj J. Bružiko 1947–49 Vokietijoje leisto žurnalo Misionieriaus laiškai (išėjo 33 numeriai). Nuo 2001 vietoj jo Vilniuje eina Lietuvos jėzuitų pusmetinis žurnalas Laiškai bičiuliams.

Straipsnių tematika

Spausdino straipsnius religinėmis, tautinėmis, šeimos, jaunimo, kultūros temomis, buvo kalbos, knygos ir kiti skyreliai. Po Vatikano II susirinkimo (1962–65) daug rašė krikščionių atsinaujinimo klausimais. Nuo 1960 kasmet skelbė rašinių konkursus.

Bendradarbiai

Straipsnius rašė daugiausia tėvai jėzuitai J. Kidykas, B. Krištanavičius, B. Markaitis, J. Venckus ir kiti, nuo 1955 bendradarbiavo ir pasauliečiai.

Redaktoriai

Redaktoriai: J. Vaišnys (1950–63 ir 1970–2000) ir K. Trimakas (1964–69).

Spausdinimo vietos

1950–89 spausdintas Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos seserų kongregacijos spaustuvėje Putname, 1989–2000 Draugo spaustuvėje Čikagoje.

Tiražas

Tiražas 8000 (1960; 20 a. 7 dešimtmetyje buvo didžiausias iš visų užsienio lietuvių žurnalų), 3000 (1985) egzempliorių.

208

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką