Láiškas romiẽčiams, viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų. Vienas Pauliaus laiškų. Parašytas graikų kalba raštininko Tercijaus 57 ar 58 po Kristaus pavasarį Korinte (Graikija) diktuojant apaštalui Pauliui ir adresuotas Romos krikščionių bendruomenei; seniausias nuorašas (apie 200) išlikęs Beatty II kodekse (saugomas Ch. Beatty bibliotekoje Dubline). Laiško romiečiams turinys: įvadas (1, 1–17), pirma dalis (1, 18–11, 36), antra dalis (12, 1–15, 13), pabaiga (15, 14–16, 27). Pirmoje dalyje išdėstoma teologinis mokymas apie Dievo išganymą per Kristaus auką: pagonys ir judėjai slegiami Dievo pasmerkimo (1, 18–3, 20), bet tikintieji nuteisinami per Jėzaus Kristaus malonę (3, 21–4, 25); nuodėmė ir mirtis per Adomą prasiskverbė į visus (5, 1–14), bet per Jėzų Kristų visi gauna išganymą (5, 15 – 6, 23); žmonija palenkta Dievo įstatymui (7, 1–25), bet ją išlaisvina Dvasia (8, 1–39); izraelitai atmetė Kristų (9, 1–10, 21), bet iš atsivertusių judėjų ir pagonių sudarytas naujasis Izraelis galiausiai bus išgelbėtas (11, 1–36). Antroje dalyje krikščionys (kilę ir iš pagonių, ir iš judėjų) raginami deramai rengtis išganymui: aukotis Dievui (12, 1–2), tarnauti kitiems (12, 3–13), sutarti tarpusavyje (12, 14–21), klausyti valdžios (13, 1–7), mylėti artimą ir tyrai gyventi (13, 8–14), reikalauti ne iš kitų, o iš savęs (14, 1–15, 4), sutartinai šlovinti Dievą (15, 5–13). Paskatintas būtinybės pranešti apie planuojamą misijų kelionę per Romą į Ispaniją ir prašyti jai paramos (15, 24. 28) Paulius sukūrė tikrą Dievo meilės teologiją (Dievo meilė išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota 5, 5). Laišką romiečiams – ilgiausią, svariausią ir garsiausią iš visų Pauliaus laiškų – yra interpretavę daugelis įvairių epochų krikščionių egzegetų (Origenas, Augustinas, Tomas Akvinietis, M. Liuteris, K. Barthas ir kiti). Svarbiausią vaidmenį Bažnyčios istorijoje jis suvaidino įveikiant Pelagijaus mokymo (pelagijonai) sukeltą krizę (5 a.), o reformacijos laikais (16 a. pradžioje) tapo besiformuojančios protestantų dogmatikos (daugiausia mokymo apie nuteisinimą) pagrindu.

2919

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką