Láiškas Ttui, viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Pastoracinius laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Parašytas graikų kalba apaštalo Pauliaus apie 65 po Kr. Romoje, adresuotas Kretos krikščionių bendruomenės vadovui Titui; seniausias nuorašas (apie 200) išlikęs Rylandso V papiruse (saugomas J. Rylandso bibliotekoje Mančesteryje). Po įvadinio sveikinimo (1, 1–4) aiškinami vyskupo asmeniui keliami reikalavimai (1, 5–9), raginama ryžtingai priešintis krikščionybės judaizuotojams (1, 10–16), ugdyti tikinčiųjų dorovę (2, 1–3, 7) ir vengti susiskaldymo (3, 8–12), rūpinamasi kitais Evangelijos skleidėjais ir perduodami jiems sveikinimai (3, 12–15). Pagal tematiką Laiškas Titui labai artimas Laiškams Timotiejui, bet jo stilius kovingesnis (Niekas tenedrįsta tavęs niekinti! 2, 15).

2919

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką