Laisvosios Lietuvos radijas

Laisvõsios Lietuvõs rãdijas, per nacių okupaciją (1941–44) Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pogrindinis kilnojamasis radiofoninis siųstuvas Kaune. 1944 02–05 veikė 40 m bangomis. Buvo girdimas apie 400 km spinduliu. Radijo laidos transliuotos kiekvieną sekmadienį 10 val. ryto ir trukdavo 10–20 minučių. Slapto radijo ryšio bei transliacijų projekto vykdytojai ir operatoriai: I. Vylius (vadovas), B. Konkulevičius (siųstuvo konstruktorius), K. Balčiūnas, J. Valiulis, J. Rudokas, B. Baleišis. Per Laisvosios Lietuvos radiją operatyviai buvo perduodamos žinios, atsišaukimai, nurodymai, kaip visuomenei elgtis. Šis radijas buvo girdimas Lietuvoje ir Švedijoje. Transliacijos nutrauktos pogrindžio iniciatyva, kol naciai nespėjo kilnojamojo siųstuvo aptikti – jie iš Vokietijos atsigabeno kilnojamųjų radiolokatorių. Laisvosios Lietuvos radijas – vienas didžiausių antinacinio pasipriešinimo Baltijos šalyse propagandos laimėjimų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką