Laòso švietmas

Iki prancūzų kolonizacijos (1893) veikė budistų vienuolynų mokyklos, pradėtos steigti 17 amžiuje. Jose 14 metų sulaukę jaunuoliai buvo mokomi skaityti, rašyti, aritmetikos ir religijos. Kolonijiniu laikotarpiu pradėjo veikti pasaulietinės mokyklos daugiausia prancūzų kalba, suteikta teisė mokytis moterims. Mokyklas galėjo lankyti tik pasiturinčiųjų vaikai. 1917 Švietimo įstatymu visoje Indokinijos teritorijoje įdiegta Prancūzijos švietimo sistema. 1953 įvestas privalomas nemokamas penkiametis pradinis mokslas 6–11 metų vaikams. Švietimui vadovauja Švietimo ministerija. Dėstoma laosiečių kalba (nuo 1953), kai kuriose mokyklose – prancūzų kalba, mokoma ir kitomis etninėmis kalbomis (nuo 1975). Švietimo sistemą sudaro ikimokyklinės įstaigos (vaikų lopšeliai‑darželiai 2–6 metų vaikams; veikia tik miestuose), penkiametė pradinė mokykla (6–11 metų vaikams), trimetė žemesniosios pakopos vidurinė mokykla (koležai; 11–14 metų), trimetė aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla (licėjai; 14–17 metų), trimetė technikos mokykla (17–20 metų) ir aukštosios mokyklos (universitetai, aukštieji technikos ir mokytojų rengimo koležai). Veikia valstybinės ir privačios mokyklos (nuo 1990). 2004 ikimokyklines įstaigas lankė 8 % vaikų, pradines mokyklas – 84 % (82 % mergaičių, 87 % berniukų), vidurines mokyklas – 37 % (34 % mergaičių, 40 % berniukų), technikos mokyklas ir koležus – 6 % atitinkamo amžiaus vaikų ar jaunuolių. Svarbiausia aukštoji mokykla – Laoso nacionalinis universitetas (įkurtas 1995 sujungus Vientiano pedagoginį, Nacionalinį politechnikos institutus ir Medicinos universitetą; jame yra 11 fakultetų (Architektūros, Edukologijos, Ekonomikos ir vadybos, Filologijos, Inžinerinis, Medicinos, Miškininkystės, Mokslų, Socialinių mokslų, Teisės ir politikos mokslų, Žemės ūkio), 2005 buvo 18 000 studentų, 400 dėstytojų. Yra Nacionalinis edukologijos mokslinio tyrimo institutas (įkurtas 1975), Neformalaus ugdymo plėtros centras (įkurtas 1992), Azijos mokslinių tyrimų centras (įkurtas 2002, visi Vientiane), Nacionalinė (1957; 2005 fonduose buvo 33 000 tomų), universiteto centrinė (įkurta 1956) bibliotekos, Nacionlinis muziejus (įkurtas 1925; visi Vientiane).

Laoso kultūra

2271

Laosas

Laoso gamta

Laoso gyventojai

Laoso konstitucinė santvarka

Laoso partijos ir profsąjungos

Laoso ginkluotosios pajėgos

Laoso ūkis

Laoso istorija

Laoso literatūra

Laoso architektūra

Laoso dailė

Laoso muzika

Laoso žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką