Lãtvijos gyvéntojai. 2018 01 01 Latvijoje gyveno 1,92 mln. gyventojų. 2018 duomenimis, 62,2 % gyventojų – latviai, 25,2 % – rusai, 3,2 % – baltarusiai, 2,2 % – ukrainiečiai, 2,1 % – lenkai, 1,2 % – lietuviai, 0,2 % – vokiečiai, 3,2 % – kitų tautybių žmonės. 2011 surašymo duomenimis, 62,1 % gyventojų – latviai, 29,6 % – rusai, 3,3 % – baltarusiai, 2,2 % – ukrainiečiai, 2,2 % – lenkai, 1,2 % – lietuviai, 0,1 % – vokiečiai, 1,3 % – kitų tautybių žmonės. Lietuviai daugiausia gyvena Lietuvos–Latvijos pasienyje. Rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai yra daugiausia imigrantai, į Latviją atvykę po II pasaulinio karo. Valstybinė kalba – latvių kalba; daug gyventojų kaba rusų kalba. 2018 Latvijoje buvo 62,2 % gyventojų, kurių gimtoji kalba latvių, 25,2 % – rusų kalba.

Daugiausia gyventojų išpažįsta protestantizmą (gausiausia evangelikų liuteronų bendruomenė – 34,2 % gyventojų), 24,1 % katalikybę, 17,8 % stačiatikybę, 1,6 % sentikybę, 21,1 % gyventojų yra netikintys; yra musulmonų, budistų, judėjų, kitų religijų išpažinėjų (2011).

Cėsys

Talsai

19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje latvių buvo apie 90 %, iš tautinių mažumų daug buvo vokiečių. Prieš II pasaulinį karą dauguma vokiečių repatrijavo. Pirmaisiais sovietų okupacijos metais apie 33 000 latvių buvo deportuoti į Sibirą ir kitas SSRS vietoves (apie 1350 nužudyta). 1941–44 Vokietijai okupavus Latviją vyko masinis žydų ir romų (čigonų) naikinimas (Holokaustas). 1944, Rusijai vėl okupavus Latviją, toliau vyko latvių deportacija (1949 deportuota apie 42 000 latvių). 21 a. pradžioje apie 70 000 latvių gyveno už Latvijos sienų. Sovietų okupacijos metais SSRS valdžia skatino rusų ir kitų SSRS respublikų gyventojų migraciją į Latviją; per šį laikotarpį į šalį (daugiausia 1945–50 – apie 450 000) atvyko apie 1,5 mln. imigrantų (apie 1/2 jų iki šiol gyvena Latvijoje). Iki II pasaulinio karo latvių buvo 80 %, 1989 – 52 %, rusų atitinkamai 9 % ir 30 %.

1991, Latvijai atgavus nepriklausomybę, latvių pamažu pradėjo daugėti (ypač dėl kitataučių emigracijos ir latvių reemigracijos). 1991–95 į Latviją atvyko 30 842, išvyko 168 230 žmonių. Dėl 1995 pilietybės įstatymo daug rusų ir kitų imigrantų paliko Latviją; po 1940 į Latviją atvykę imigrantai ir jų palikuoniai, norėdami gauti Latvijos pilietybę, privalo išlaikyti latvių kalbos ir Latvijos istorijos egzaminą. 64,9 % Latvijos gyventojų yra nuo 15 iki 65 m., 19,8 % – vyresni kaip 65 m., 15,2 % – iki 15 metų (2018). 2018 vyrų buvo 45 %, moterų – 55 %. Gyventojų vidutinis tankis 34,3 žm./km2. Tankiausiai gyvenama Rygos regione (2382 žm./km2), rečiausiai – Vidžemės regione (16,1 žm./km2). Tankiausiai apgyventi rajonai – Rygos, Ogrės, Bauskės, rečiausiai – Ventspilio, Alūksnės, Balvų, Liepojos. Nuo 1991 miesto gyventojų skaičius dėl emigracijos mažėja. Dirbančiųjų skaičius didėja paslaugų sferoje, mažėja žemės ūkyje ir pramonėje. Apie 70 % visų dirbančiųjų dirba miestuose (2017). Bedarbiai 2017 sudarė 8,7 % ekonomiškai aktyvių gyventojų.

rekonstruotas vikingų kaimas Āraišių ežero saloje

https://s.vle.lt/diagramos/166.html

2

3

*tūkstančiui kūdikių

1

4

Latvijos dirbančių gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sritis (2003)

Latvija

Latvijos gamta

Latvijos konstitucinė santvarka

Latvijos partijos ir profsąjungos

Latvijos socialinė apsauga

Latvijos sveikatos apsauga

Latvijos ginkluotosios pajėgos

Latvijos ūkis

Latvijos istorija

Latvijos ryšiai ir santykiai su Lietuva

Latvijos švietimas

Latvijos literatūra

Latvijos architektūra

Latvijos dailė

Latvijos muzika

Latvijos choreografija

Latvijos teatras

Latvijos kinas

Latvijos žiniasklaida

Latvijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką