Laukiniñkų ceñtras, Klaipėdos krašto lietuvių partija, veikusi 1934–39. Jam daugiausia priklausė lietuviai mažažemiai ir vidutiniai valstiečiai. Turėjo 12 narių tarybą, 1936 buvo 55 skyriai, apie 1490 narių; 1938 – atitinkamai 54 ir 1318. Susikūrė iš Mažųjų laukininkų susivienijimo ir Ūkinės autonomijos partijos.

Rūpinosi lietuvių valstiečių ūkiniais reikalais, siekė neleisti, kad valstiečiai pasiduotų vokiečių dvarininkų ir nacių partijų įtakai. Reikalavo, kad visų įstaigų tarnautojai mokėtų lietuvių kalbą, siekė, kad centrinės administracijos įstaigose ir lietuvių įmonėse dirbtų daugiau lietuvių. Laukininkų centras dalyvavo Klaipėdos krašto seimelių ir apskričių savivaldybių rinkimuose ir veikloje, bendradarbiavo su kitomis Klaipėdos krašto lietuvių organizacijomis. Buvo palankus tautininkams; jį rėmė Lietuvos Respublikos vyriausybė.

1939 03 23 Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą nustojo veikęs.

Pirmininkai: Mykolas Žvilius, Jurgis Reisgys.

1527

1004

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką