Laurỹnas 225Hueska (Aragono autonominė sritis) 258 08 10Roma, krikščionių šventasis kankinys. Nuo 4 a. vienas populiariausių šventųjų (šventė Katalikų Bažnyčioje – rugpjūčio 10, Stačiatikių Bažnyčioje – rugpjūčio 23). Minimas ankstyvosios krikščionybės Bažnyčios Tėvų, rašiusių lotynų kalba, raštuose.

Laurynas (nežinomas lietuvių liaudies skulptorius, Lietuvos nacionalinis muziejus)

Laurynas (nežinomas lietuvių liaudies skulptorius, Lietuvos nacionalinis muziejus)

Laurynas popiežiaus Siksto II buvo paskirtas vienu iš 7 diakonų ir Romos bažnyčios bibliotekininku bei archyvaru. Romos imperatoriui Valerianui persekiojant krikščionis, 258 popiežius Sikstas II buvo nukankintas, bet prieš mirtį spėjo išpranašauti Laurynui, kad po 3 dienų mirsiąs ir jis, todėl liepė vargšams išdalyti savo bažnyčios, kurioje tarnavo, turtą. Laurynas imperatoriaus įsakymu buvo suimtas ir įkalintas (kalėjime jis stebuklingai išgydė ligonius, daugelį kalinių atvertė į krikščionybę), netrukus pririštas prie virš degančio laužo pakabintų grotų ir nukankintas. Po Lauryno mirties į krikščionybę atsivertę keli Romos senatoriai palaidojo jo kūną už Romos sienų (393 toje vietoje pastatyta Šv. Lauryno bazilika).

Dailėje vaizduojamas jaunas, dažniausiai vilkintis dalmatika. Kartais vaizduojamas su popiežiumi Sikstu II. Atributas – grotos, panašios į žemą stačiakampį stovelį ant 4 kojelių. Florencijos, bibliotekų, virėjų globėjas. Tikima, kad saugo nuo gaisro.

Lietuvoje rugpjūčio 10 vyksta Šv. Lauryno atlaidai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką