Lazdijų krašto muziejus

Lazdijų krašto muziejaus logotipas

Lazdjų krãšto muziẽjus, Lazdijų rajono savivaldybės muziejus. Yra Lazdijuose. Supažindina su krašto istorija, papročiais, kultūra, organizuoja įvairius renginius, edukacijas, parodas.

Ekspozicijos ir padaliniai

Lazdijų krašto muziejus

Lazdijų krašto muziejaus ekspozicija Senoji gimnazijos klasė

Lazdijų krašto muziejus turi daugiau kaip 43 000 eksponatų (2024). Saugoma Lazdijų krašto archeologijos radiniai, istorijos, etnografijos, numizmatikos, raštijos ir kiti rinkiniai, nuotraukos, įvairūs dokumentai, senųjų žemėlapių, kuriuose pirmą kartą pažymėtas Lazdijų miestas, kopijos, atkurta senoji gimnazijos klasė (senieji mokykliniai suolai, vadovėliai, sąsiuviniai ir kita).

Laisvės kovų muziejus Lazdijuose

Motiejaus Gustaičio memorialinis namas-muziejus Lazdijuose

Muziejaus padaliniai: Laisvės kovų muziejus (interaktyvios ekspozicijos įkurdintos vadinamajame baltajame Petrauskų name, kuriame veikė NKVD, KGB ir kitos okupacinės struktūros) ir Motiejaus Gustaičio memorialinis namas (čia 1924–27 gyveno Dzūkijos krašto švietėjas M. Gustaitis) Lazdijuose, Veisiejų krašto muziejus Veisiejuose (yra ekspozicijos, skirtos mokyklos Veisiejuose istorijai, veisiejiškių tremčiai, esperantininkui L. L. Zamenhofui, vargonininkui J. Neimontui ir kitiems garsiems veisiejiškiams), Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus (yra etnografinė ekspozicija, t. p. 1830–31 sukilimo veikėjai E. Pliaterytei, kompozitoriui Č. Sasnauskui, dainininkei V. Povilionienei, televizijos darbuotojai G. Bigelytei-Bulavienei, ekspedicijų į Sibiro tremties vietas pradininkui Antanui Sadeckui ir kitiems žymiems asmenims skirtos ekspozicijos), Etnografinė Prano Dzūko sodyba Delnicos kaime (Šeštokų seniūnija; yra 20 a. pradžios 6 pastatai, viename iš jų veikia kaimo mėgėjų teatras Sodžius, eksponuojami senoviniai žemės ūkio padargai, namų apyvokos daiktai).

Etnografinė Prano Dzūko sodyba Delnicos kaime

Veisiejų krašto muziejus

Istorija

Lazdijų krašto muziejaus ištakos siekia 1924, kai Žiburio gimnazijos (Žiburio draugijos įsteigta 1918 Seinuose, 1921 perkelta į Lazdijus) direktorius M. Gustaitis įkūrė mokyklos muziejų ir jame eksponavo savo surinktus archeologinius radinius, buities reikmenis ir kitus eksponatus (tarp jų buvo ir Zigmanto Vazos 1597 Lazdijams suteiktos privilegijos aktas, dabar saugomas Alytaus kraštotyros muziejuje). 1936 suvalstybinus gimnaziją muziejus nunyko. 1974 gimnazijos pastate įkurta S. Nėriai skirta ekspozicija. 1995 restauruotose patalpose įsikūrė Lazdijų istorijos, kultūros ir švietimo muziejus. 2004 02 jo pagrindu įsteigtas Lazdijų krašto muziejus. 2023 muziejų aplankė 12 588 lankytojai.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus etnografinė ekspozicija

Vadovai

Muziejaus direktorės: Daina Pledienė (2004–21), Daiva Andruškevičienė (laikinai eina direktoriaus pareigas nuo 2021).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką