Lekčiai, miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į pietvakarius nuo Vilkijos; seniūnijos, parapijos centras. 751 gyventojas (2021). Per Lekėčius teka Liekė (Nemuno intakas). Iš šiaurės prieina Rūdšilio, iš pietų – Paryžinės ir Vincentavo miškai. Miestelio planas spindulinis. Medinė liaudies architektūros formų Šv. Kazimiero bažnyčia (1906, išplėsta iš koplyčios). Paštas, medicinos punktas, mokykla-daugiafunkcis centras (iki 1945 pradinė, 1945–1949 progimnazija, 1949–55 septynmetė, 1955–2013 vidurinė, 2013–20 pagrindinė mokykla), kultūros namai, biblioteka. Miškininkystės muziejus. 4 km į pietvakarius nuo Lekėčių yra Novaraisčio draustinis. Prie miestelio, Lekėčių miške, yra hidrogeologinis gamtos paveldo objektas – Lekėčių šaltinis.

Lekėčių herbas

Istorija

1506 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegijoje pirmą kartą paminėta Lekėčių (Leikiadcy) vietovė. Nuo 1579 minimas Lekėčių kaimas (tada priklausė Sapiegoms), nuo 1837 – palivarkas, 20 a. pradžioje jo savininkai buvo Veryhos-Darevskiai. 1863 į pietus nuo Lekėčių įvyko A. Andruškevičiaus sukilėlių būrio kautynės su rusų kazokais; žuvo 15 sukilėlių.

19 a. antroje pusėje įsteigta valdinė pradžios mokykla. 20 a. pradžioje–1950 Lekėčiai buvo valsčiaus centras.

1906 pastatyta bažnyčia ir įkurta parapija. Jos pirmojo klebono J. Staugaičio rūpesčiu 1907 įsteigti Žiburio, 1908 – Blaivybės draugijų skyriai. 1916 vokiečiai medienai gabenti pro Lekėčius nutiesė Kazlų Rūdos–Pavilkijo siaurąjį geležinkelį (išardytas po II pasaulinio karo). 1919 įsteigtas žemės ūkio kooperatyvas, administravęs ir elektros stotį bei lentpjūvę (nuo 1920). 1928 pastatytas Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas (meistras E. Achenbachas, po II pasaulinio karo nuniokotas, 1989 atnaujintas). Sovietų valdžia 1940–41 ir 1944–53 ištrėmė 39 Lekėčių gyventojus. Po II pasaulinio karo Rūdšilio girioje, prie pat miestelio, Žalgirio rinktinės J. Basanavičiaus kuopos partizanai buvo įsirengę bunkerius. 1951 05 22 čia žuvo pasipriešinimo sovietų valdžiai veikėjas J. Būtėnas. Sovietų okupacijos metais Lekėčiai buvo apylinkės centras ir kolūkio centrinė gyvenvietė. 20 a. viduryje tapo miesteliu. 1992 Lekėčiuose pastatytas paminklas žuvusiems Žalgirio rinktinės kovotojams. 1999 patvirtintas miestelio herbas.

Šv. Kazimiero bažnyčia (1906) Lekėčiuose

1827 buvo 139, 1923 – 490 (bažnytkaimyje, kaime ir palivarke), 1959 – 776, 1970 – 724, 1979 – 705, 1989 –1254, 2001 – 1040, 2011 – 848 gyventojai.

1990

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką