Lenkų karinė organizacija

J. Piłsudskis (viduryje) su Lenkų karinės organizacijos nariais (1917)

Lénkų karnė organizãcija (Polska Organizacja Wojskowa, POW), peoviãkai, slapta karinė organizacija. Įkurta 1914 10 Varšuvoje J. Piłsudskio (iki 1917 07 vyriausiasis komendantas, vėliau – E. Rydz-Śmigły). Veikė Lenkijos karalystėje, Galicijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Rengėsi ginkluotai kovai su Rusija (vėliau ir su Austrija-Vengrija bei Vokietija) dėl Lenkijos nepriklausomybės: organizavo jaunimo karinį mokymą, žvalgybą, rengė sabotažą, diversijas. 1915–16 organizacijai vadovavo Nacionalinis centro komitetas. 1915 Lenkijos karalystę okupavus Vokietijai Lenkų karinė organizacija ėmė veikti pusiau legaliai, daug jos narių įstojo į Austrijos-Vengrijos kariuomenėje suformuotus lenkų legionus. Paskelbus Dviejų imperatorių manifestą (1916 11) organizacija 1917 01 tapo pavaldi Laikinajai valstybės tarybai.

1917 07 J. Piłsudskis, uždraudęs Austrijos-Vengrijos ir Vokietijos kariuomenėse tarnavusiems lenkams prisiekti ištikimybę šioms valstybėms, buvo suimtas, Lenkų karinė organizacija vėl grįžo į pogrindį. 1918 dalyvavo nuginkluojant Lenkijos teritorijoje esančią Centrinių valstybių kariuomenę. 1918 11 tapo pavaldi Laikinajai liaudies vyriausybei Liubline. 1918 12 įsiliejo į Lenkijos kariuomenę. Ukrainoje veikė iki 1920 06.

Panašios organizacijos 1918–19 veikė Didžiojoje Lenkijoje, 1919–21 – Silezijoje (jos dalyvavo rengiant Didžiosios Lenkijos ir Silezijos sukilimus).

1478

Lietuvoje

Lietuvoje Lenkų karinė organizacija pradėjo veikti 1918 pabaigoje. Iš pradžių buvo pavaldi Suvalkų apygardai. 1919 05 įkurta organizacijos Kauno apygarda, pavaldi Lenkijos kariuomenės Generalinio štabo 2‑ojo skyriaus Vilniaus poskyrio viršininkui M. Kościałkowskiui. Apygardą sudarė 13 apskričių organizacijų. 1919 08 organizacijai priklausė apie 400 narių. Aktyvesnės veiklos ėmėsi 1919 pavasarį, organizacijos vadovu Lietuvoje tapus R. Kowalecui. Iš pradžių peoviakai Lietuvoje verbavo savanorius į Lenkijos kariuomenę ir juos mokė, ėmėsi žvalgybinės, propagandinės veiklos.

1919 vasarą, vykdant iš Varšuvos gautą įsakymą, pradėta rengti perversmą siekiant suformuoti Kaune prolenkišką vyriausybę, kuri sutiktų sudaryti Lietuvos ir Lenkijos sąjungą. Perversmo rengimui vadovavo Leonas Wasilewskis. Kitaip nei tikėjosi organizatoriai, šalininkų kariuomenėje ir politinėse partijose surasta nedaug, platesnės visuomenės paramos peoviakai neturėjo. Perversmas turėjo įvykti 1919 08 28–29 naktį. Tą pačią naktį lietuvių karininkai, gavę žvalgybos žinių (M. Kubiliūtės dėka) ir remiami šaulių, suėmė dalį organizacijos narių. Iki 1919 09 pabaigos dauguma Kauno apygardos vadovų buvo suimti, surastas peoviakų archyvas, organizacija panaikinta. 1920 12 11–24 buvo teisiami 73 asmenys. Dauguma nuteistųjų iš karto amnestuoti. Kiti paleisti anksčiau laiko arba iškeisti į Vilniuje kalinčius lietuvius.

L: J. Rainys POW Lietuvoje Kaunas 1936.

2882

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką