Autoportretas (bronzinis medalionas, apie 1435, dailininkas L. B. Alberti, Nacionalinė galerija Vašingtone)

Alberti Leon Battista (Leonas Batista Albèrtis) 1404 02 14Genuja 1472 04 25Roma, italų mokslininkas ir menininkas. Vienas žymiausių Renesanso humanistų. Augo pirklio šeimoje. Studijavo teisę, matematiką ir literatūrą. Dirbo diplomatinį darbą, 30 m. tarnavo popiežiaus kurijoje, 1447–55 popiežiaus Mikalojaus V patarėjas architektūros klausimais. Jo iniciatyva parengti Šv. Petro bazilikos bei Vatikano rūmų rekonstrukcijos, Romos perplanavimo projektai. Buvo susipažinęs su antikos kultūra. Bendravo su to meto dailininkais ir skulptoriais. Siekė iškelti italų kalbos prestižą. 1441 Florencijoje surengė poezijos italų kalba turnyrą.

Veikalai

Manoma, kad yra pirmosios italų kalbos gramatikos Liaudies kalbos taisyklės... (Regole della lingua volgare…) autorius. Lotynų ir italų kalbomis parašė komediją Mylintis šlovę (Philodoxeos 1424), satyrų Lukiano stiliumi (rinkinys Bepuotaujant / Intercoenales 1440–72), filosofinį satyrinį veikalą Momas (1443–50), eilėraščių, novelių.

Traktate Keturios knygos apie šeimą (Quattro libri della famiglia 1434–41) nagrinėjo vieną svarbiausių Renesanso kultūros problemų – žmogaus (jo dorybių bei sugebėjimų) santykį su likimu ir aplinkybėmis, reikalavo, kad idealas taptų kasdienybe, kurią vertino idealo požiūriu. Meno teorijos darbuose Apie tapybą (De pictura, apie 1435), Apie skulptūrą (De statua, apie 1435–36), Apie architektūrą (De re aedificatoria 1452, išspausdinta 1485) suvienijo humanistų ir menininkų pasaulėžiūrą, apibendrino F. Brunelleschi, Donatello, Masaccio atradimus architektūroje, skulptūroje ir tapyboje. Suderino antikinę estetiką ir naujuosius matematikos laimėjimus, suformulavo humanistinę meno koncepciją, turėjusią didelę įtaką Renesanso menui.

Naujoji Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Florencijoje (15 a. pradžia, fasadas 1456–70, architektas L. B. Alberti)

Projektai

G. Rucellai rūmai (apie 1445–51) ir Naujosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčios fasadas (1456–70) Florencijoje, Malatestos šventykla Rimini (apie 1450), Šv. Sebastijono (1460–70) ir Šv. Andriejaus (1470) bažnyčios Mantujoje.

Leono Battistos Alberti statula Uffizi galerijos Florencijoje fasade (marmuras, 1850, skulptorius Giovanni Lusini)

L: J. Gadol Leon Battista Alberti: Universal Man of the Early Renaissance Chicago 21973; F. Borsi Leon Battista Alberti Mailand 21989.

944

2717

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką