Kozłowski Leon (Leonas Kozlòvskis) 1892 06 06Rembieszyce (Šventojo Kryžiaus vaivadija) 1944 05 11Berlynas, Lenkijos politikas, archeologas. Lenkų mokslų akademijos narys (1935).

Išsilavinimas ir veikla

Studijavo Lvovo universitete. 1921–31 ir 1935–39 Lvovo universiteto profesorius. 1914–17 kovėsi lenkų legionuose, priklausė Lenkų karinei organizacijai. 1928–35 Seimo narys, 1935–39 senatorius. 1930–32 žemės reformų ministras. 1934–35 ministras pirmininkas. 1939–41 kalintas SSRS, nuteistas mirti, bet nuosprendis neįvykdytas. Įstojo į W. Anderso lenkų armiją, bet dezertyravo pas vokiečius. Internuotas Berlyne, lenkų karo lauko teismo už akių nuteistas mirti. Žuvo per bombardavimą.

Leon Kozłowski

Tyrimų kryptis ir veikalai

Atstovavo vadinamajai neoautochtonų mokyklai (teigė, kad slavų protėviai gyvenę Oderio ir Vyslos baseinuose).

Svarbiausi veikalai: Ankstyvoji, vėlyvoji ir vidurinė bronzos epocha Lenkijoje (Wczesna, starsza i środkowa epoka brązu w Polsce 1928), Pietryčių Lenkijos priešistorės apybraiža (Zarys pradziejów Polski południowo-wschodniej 1939).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką