Bstras Leonas 1890 10 18Liepoja 1971 10 18Kaunas, Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas. Filosofijos dr. (1921).

Leonas Bistras (1933; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Leonas Bistras

1911 baigė Liepojos gimnaziją, įstojo į Ženevos universiteto Medicinos fakultetą. 1912–14 studijavo mediciną Tartu universitete; 1912 ir 1914 vasarą studijavo Fribūro universiteto Filosofijos fakultete (baigė 1921). 1914 buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją, mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę (iki 1918 tarnavo felčeriu). Gyvendamas Voroneže veikė Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, redagavo jos leidinį Lietuvių balsas. 1918 10 grįžo į Lietuvą. 1919 Lietuvos Vyriausybės Spaudos biuro vedėjas, oficiozo Lietuva vyriausiasis redaktorius. 1922 09–1940 07 Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto docentas, vadovavo Filosofijos sistemos katedrai. 1922 ir 1928–40 Lietuvos krikščionių demokratų partijos (LKDP) centro komiteto pirmininkas. 1922–27 I, II, III Seimų atstovas, LKDP frakcijos narys, 1922–23 ir 1925 01–09 Seimo pirmininkas.

1923–25, 1926 12–1927 05 ir 1939 03–11 švietimo ministras, vykdė griežtą LKDP politiką dėl privalomo tikybos mokymo ir pedagogų skyrimo. 1925 09–1926 05 ministras pirmininkas (Leono Bistro vadovaujama Vyriausybė 1925–1926), t. p. krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, pradėjo derybas su SSRS dėl Nepuolimo sutarties (Lietuvos–SSRS nepuolimo ir neutraliteto sutartis). Prisidėjo prie Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo (1926 04). Nuo 1927 01 Komisijos, rengusios Valstybės Konstitucijos pakeitimo projektą, narys (1928 Lietuvos Valstybės Konstitucija). 1938–39 rėmė žygininkus, 1938 pabaigoje tautininkų valdžios suimtas ir trumpam ištremtas į Alytaus apskritį. Dalyvavo įvairių draugijų veikloje: 1922 pavasarininkų vadovas, Ateitininkų sendraugių sąjungos steigėjas, 1926 Tiesos valdybos vicepirmininkas, 1937 Caritas centro valdybos iždininkas. Laikraščių Ateitis (1921–23), Laisvė (1921–22), Žodis (1931) redaktorius, 1929–36 Ryto faktinis redaktorius.

ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras L. Bistras (antras iš kairės) ir vidaus reikalų ministras A. Endziulaitis (trečias iš kairės) per Lietuvos policijos šventę (1925; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras L. Bistras per Tautos šventės karinį paradą Paradų aikštėje Žaliakalnyje (pirmas iš dešinės; antras – pulkininkas P. Tamašauskas, centre – prezidentas A. Stulginskis; 1926 05 15; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1940 NKVD suimtas, kalintas Kauno kalėjime. 1941 nuteistas ir išvežtas į Komiją, iki 1943 ir 1945 kalintas. 1945–50 gyveno Vilniuje. 1950–54 vėl tremtyje Suchoburine (Krasnojarsko kraštas). 1954 grįžo į Lietuvą.

Leonas Bistras (sėdi trečias iš dešinės) ir kiti Krikščionių demokratų frakcijos Seimo atstovai (1926)

R. Laukaitytė Ministras pirmininkas Leonas Bistras / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940) Vilnius 1997.

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką