Leonas Kazimieras Andriekus

Andriẽkus Leonardas Kazimieras 1914 07 15Barstyčiai 2003 05 19Niujorkas, lietuvių poetas, katalikų kunigas. Pranciškonas (1933). Bažnytinės teisės dr. (1945). 1937–41 studijavo kunigų seminarijose Austrijoje ir Italijoje, 1941–45 Šv. Antano universitete Romoje. 1946 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1948–52 redagavo Šv. Pranciškaus varpelį. Nuo 1950 dirbo žurnalo Aidai redakcijoje (1980–91 redaktorius). Nuo 1958 (su pertraukomis) Niujorko lietuvių pranciškonų vienuolyno vyresnysis, 1964–69 lietuvių pranciškonų provincijolas, Šv. Antano gimnazijos rektorius. 1973–76 Kennebunkporto (Merilando valstija) vienuolyno vyresnysis. Aktyviai reiškėsi išeivijos kultūriniame gyvenime. 1970–80 Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.

Leonardas Kazimieras Andriekus

Kūryba

Poezijoje (eilėraščių rinkiniai Atviros marios 1955, Saulė kryžiuose 1960, Naktigonė 1963, Po Dievo antspaudais 1969, Už vasaros vartų 1976, Balsai iš anapus 1980, Atmink mane, Rūpintojėli 1985) vyrauja religiniai ir patriotiniai motyvai, lyriški Lietuvos peizažai; jai būdinga nuoširdumas, intymus ir skaidrus pasaulėvaizdis. Anglų kalba išėjo eilėraščių vertimų rinkinys Amens in Amber (1968), Eternal Dream (1980).

Leonardas Kazimieras Andriekus

784

R: Pasilikau tik dangų mėlyną Vilnius 1991.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką