Vilùtis Leonas (slap. Arūnas, Bitinėlis) 1920 04 11Derviniškė (Linkmenų vlsč.) 1993 07 22Elektrėnai (palaidotas Marijampolėje), Lietuvos pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams veikėjas. Vienas partizanų Aukštaitijoje vadų. Majoras (2004, po mirties). Karys savanoris (2004, po mirties).

Veikla

Nuo 1936 priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 1939 baigė Telšių amatų mokyklą. 1942–1944 pradžioje mokėsi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje. 1942 įstojo į Lietuvos laisvės armiją. 1943 pradžioje baigė jos pogrindinės karo mokyklos Vilniuje Žvalgybos ir organizacinio skyriaus kursus. 1943 04 tapo ryšininku tarp Lietuvos laisvės armijos vadovybės ir Vilniaus apygardos štabo. 1944 organizuojant Vietinę rinktinę armijos vadovybės buvo pasiųstas į Karo mokyklą Marijampolėje užmegzti rinktinės ryšių su Lietuvos laisvės armija. 1944 vasarą dalyvavo šios armijos vadovybės pasitarime; kaip armijos štabo narys gavo nurodymą Derviniškės apylinkėse įkurti partizanų Vanagų rinktinę. 10 22 Derviniškėje sukvietė partizanų būrių vadų posėdį, kuriame buvo įkurta Tigro rinktinė; L. Vilutis buvo paskirtas jos vadu.

Leonas Vilutis

Vadovavo partizanų pirmosioms kautynėms prie Ginučių piliakalnio (1944 11 17) ir Obelų kalne netoli Derviniškės (12 12). Žuvus Tigro rinktinės štabo adjutantui ir kuopos, nuo 1944 12 Šiškinių bataliono vadui, partizanų puskarininkiui broliui Mykolui (slapyvardis Klevas; 1915 09 27–1945 01 10; jam Kirdeikių kapinėse pastatytas granitinis paminklas), L. Vilutis užsuko į tėviškę, kur 1945 01 13 pateko į nelaisvę. 05 16 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties be teisės grįžti į Lietuvą; kalintas Komijoje, nuo 1954 09 buvo tremtyje Intoje. 1956 10 26 grįžo į Lietuvą. Marijampolėje dirbo Tarpkolūkinės statybos valdyboje. 1989 Marijampolėje suorganizavo Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, buvo jos tarybos narys.

Parašė atsiminimų knygą Likimo mozaika (1992).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (2008, po mirties) ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2008, po mirties).

Arūnas; Bitinėlis; -Leonas Vilutis

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką