Leono Bistro vadovaujama Vyriausybė 1925–1926

Lẽono Bstro vadováujama Vyriausýbė 1925–1926

1925 09 19 dėl nepavykusių derybų su Lenkija atsistatydino krikščionių demokratų ministras pirmininkas V. Petrulis (Vytauto Petrulio vadovaujama Vyriausybė 1925). 1925 09 25 Prezidentas A. Stulginskis patvirtino trečią iš eilės krikščionių demokratų Vyriausybę: ministras pirmininkas L. Bistras ir visi ministrai (išskyrus nepartinį B. Sližį ir Lietuvos ūkininkų sąjungos narį V. Karoblį) buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikėjai (sudėtis lentelėje). L. Bistras stengėsi tęsti ankstesnės Vyriausybės darbų liniją, tačiau užsienio politikos kryptį pakeitė – pradėtų derybų su Lenkija, sukėlusių audringą visuomenės, politinės opozicijos, net kariuomenės reakciją, tęsti neišdrįso. Vietoj to imta derėtis dėl Nepuolimo sutarties su SSRS (Lietuvos–SSRS nepuolimo ir neutraliteto sutartis). Nemenku rūpesčiu Vyriausybei tapo Lietuvos santykiai su Vatikanu – vis dar nebuvo pasirašytas konkordatas, neįkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Maža to, santykiai trumpam visai nutrūko, kai Vatikano ir Lenkijos sutartyje Vilniaus vyskupija priskirta Lenkijos bažnytinei provincijai. Galiausiai L. Bistro Vyriausybė 1926 ryžosi pasirašyti sutartį su Vatikanu dėl Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo be Vilniaus vyskupijos.

L. Bistro Vyriausybės vinjetė. Viršutinėje eilėje iš kairės: P. Karvelis, V. Karoblis, L. Bistras, K. Jokantas, M. Krupavičius; apatinėje – Vyriausybės reikalų vedėjas B. Dailidė, valstybės kontrolierius Z. Starkus, M. Reinys, B. Sližys, A. Endziulaitis (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

L. Bistro vadovaujama Vyriausybė išsilaikė visą likusią kadenciją – iki Seimo rinkimų (1926 05 08–10) ir naujos Vyriausybės sudarymo (1926 06; Mykolo Sleževičiaus vadovaujama Vyriausybė 1926). Ji tapo paskutine krikščionių demokratų dominuojama Lietuvos Vyriausybe. 1924–26 vienvaldystė prieš krikščionis demokratus suvienijo visas kitas politines jėgas. Visuomenėje augo nepasitenkinimas dvasininkų įtaka šalies politiniam gyvenimui.

-Bistro vyriausybė; -Dvyliktoji Vyriausybė; -Bistro Ministrų kabinetas; -Dvyliktasis Ministrų kabinetas

884

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką