Leszek Kołakowski

Kołakowski Leszek (Lešekas Kolakòvskis) 1927 10 23Radom 2009 07 17Oksfordas, lenkų filosofas, rašytojas. Dr. (1963). Lenkijos mokslų akademijos narys (1991). Rašė ir anglų, vokiečių kalbomis.

Išsilavinimas

Studijavo filosofiją Lodzės ir Varšuvos universitetuose.

Pedagoginė ir kita veikla

1950–68 dėstė filosofiją Varšuvos universitete (1959–68 Filosofijos istorijos katedros vedėjas); profesorius (1964). 1957–59 filosofijos žurnalo Studia Filozoficzne redaktorius. 1968 buvo priverstas emigruoti į Vakarus, dėstė Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose. 1970–95 Oksfordo universiteto Visų Šventųjų koledžo mokslo darbuotojas, 1981–94 Čikagos universiteto profesorius.

Tyrimų sritys ir idėjos

1952–56 priklausė ortodoksinio marksizmo krypčiai, vėliau laikėsi kritinio, arba liberalaus, marksizmo pozicijų. Tyrinėjo idėjų istoriją, religijos, kultūros, socialinę filosofiją, estetiką. Polemizavo su katalikybe ir religine pasaulėžiūra; vėliau pabrėžė sakralumo svarbą civilizacijos kūrimuisi ir egzistavimui, istoriškai aprašė religinio tikėjimo ir proto įtampą, absoliučios būties sąvokos ir realybės neatitikimą. Egzistencinę niekio patirtį apibūdino kaip metafizinį siaubą, kuris lemia tikrovės galutinio pagrindo paieškas. Šios yra kultūros vertybių kūrimo priežastis. Išryškino šiuolaikinėje kultūroje vyraujančio reliatyvizmo ir amoralizmo neigiamus padarinius. Kritikavo marksizmu pagrįstą socialinę santvarką – kaltino dėl intelektinių laisvių ribojimo, siekė ją humanizuoti.

Marksizmo istorija

Parašė marksizmo istoriją (Svarbiausios marksizmo kryptys: Atsiradimas–raida–žlugimas / Główne nurty marksizmu: Powstanie–rozwój–rozkład 3 t. 1976–78), kritiškai pateikė jo svarbiausias kryptis ir atstovus.

Literatūrinė kūryba

Sukūrė pasakų (rinkinys Lailonijos karalystės 13 pasakų mažiems ir dideliems / 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych 1963), apsakymų biblinių pasakojimų motyvais (rinkinys Dangaus raktas… / Klucz niebieski… 1964), religinių parodijų (rinkinys Pokalbiai su velniu / Rozmowy z diabłem 1965). Literatūrinei kūrybai būdinga išpuoselėtas stilius, ironijos, grotesko elementai, kuriais siekiama išryškinti atskiros filosofinės ar pasaulėžiūros pozicijos konvencionalumą.

Filosofijos veikalai

Svarbiausi filosofiniai veikalai: Pozityvistinė filosofija: Nuo Hume’o iki Vienos būrelio (Filozofia pozytywistyczna: Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego 1966), Traktatas apie proto mirtingumą (Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft 1967), Husserlis ir tikrumo paieškos (Husserl and Search for Certitude 1975), Gyvenimas nepaisant istorijos (Leben trotz Geschichte 1977), Metafizinis siaubas (Metaphysical Horror 1988, lietuvių kalba 1993), Mini paskaitos apie maksi dalykus (Mini wykłady o maxi sprawach 1999, lietuvių kalba 2001 22020).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką