Moczulski Leszek (Lešekas Močùlskis) 1930 06 07Varšuva, Lenkijos politikas, publicistas, istorikas, geopolitikas. Hum. m. dr. (2005).

1977 su kitais įkūrė Judėjimą žmogaus ir piliečio teisėms ginti, 1979 – Nepriklausomos Lenkijos konfederaciją. Redagavo pogrindyje leidžiamus laikraščius Opinie (1977–78), Droga (1978–80), Gazeta Polska (1979–80). 1957–58, 1980–84 ir 1985–86 kalintas. Dekomunizacijos proceso šalininkas, skeptiškai vertino Apskritojo stalo susitarimą. 1991–97 Seimo narys.

2005 teismas pripažino, kad 1969–77 L. Moczulskis buvo komunistinės Lenkijos saugumo tarnybos agentas (2007 šis nuosprendis apskųstas Aukščiausiajam Teismui, 2008 skundas atmestas). 2011 Europos žmogaus teisių teismas nusprendė, kad L. Moczulskio liustraciniame teisme pažeista jo teisė gintis. Todėl Aukščiausiasis Teismas 2012 nuosprendį panaikino ir pavedė Varšuvos apygardos teismui bylą peržiūrėti. 2018 tyrimas sustabdytas.

Svarbiausi L. Moczulskio veikalai: Dilemos: Vakarų Europos 1945–1970 politinės istorijos įvadas (Dylematy: Wstęp do historii politycznej Europy Zachodniej 1945–1970 1971), Geopolitika (Geopolityka 1999), Liustracija (Lustracja 2001). Europos civilizacijos ribą L. Moczulskis nukėlė labiau į Rytus – pagal jį, ši riba dar 19 a. apėmė visą Abiejų Tautų Respublikos erdvę, prijungtą prie Rusijos imperijos, taigi ir Baltarusiją bei Ukrainą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką