Vladmirovas Levas 1912 03 11Telšiai 1999 02 20Vilnius, lietuvių knygotyrininkas ir bibliotekininkas. Informacinės visuomenės teorijos Lietuvoje kūrėjas. Daktaras (humanitariniai mokslai; istorijos mokslų kandidatas 1965).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Baigęs Šilutės Herderio gimnaziją (dėstomąją vokiečių kalba) 1932–1936 (su pertrauka 1933–1935) Vytauto Didžiojo universitete studijavo anglų, vokiečių kalbas ir pedagogiką, 1937–1940 – ekonomiką, 1949 baigė Vilniaus universitetą (germanistiką). 1948–1964 ir 1970–1993 dėstė Vilniaus universitete (1952–1964 Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos, 1973–1987 Mokslinės informacijos katedros vedėjas); profesorius (1980). 1948–1964 Vilniaus universiteto bibliotekos, 1964–1970 Jungtinių Tautų D. Hammarskjöldo bibliotekos Niujorke direktorius. 1966–1977 dalyvavo Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos veikloje (1970–1973 Bibliotekininkų rengimo sekcijos sekretorius, 1973–1977 pirmininkas). Tęstinių leidinių Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai (1961–1969) ir Knygotyra (1961–1965 ir 1974–1990) atsakingasis redaktorius. Nuo 2001 XXVII knygos mėgėjų draugijos garbės narys (po mirties).

Levas Vladimirovas

Levas Vladimirovas

1955–1958 jo iniciatyva Lietuvai grąžinta apie 19 000 retų knygų (pavyzdžiui, M. Mažvydo Katekizmas) ir muziejinių vertybių iš Rusijos ir Ukrainos, Jungtinių Tautų bibliotekoje išplėtota dokumentinės informacijos kompiuterizavimo programa, įdiegtos automatizavimo naujovės, išplėsta Jungtinių Tautų dokumentų depozitinių bibliotekų veikla (1965 Vilniaus universiteto biblioteka vienintelė Baltijos šalyse pripažinta depozitine).

Kita veikla

1942–1945 Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos karininkas.

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrinėjimų ir veiklos kryptys: mokslo, kultūros, knygos ir bibliotekininkystės veiklos istorija, bibliotekinės ir informacinės veiklos modernizavimas, užsienio bibliotekų (daugiausia Jungtinių Amerikos Valstijų) organizavimas, bibliotekininkų rengimas.

Lietuvoje ir užsienyje paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Vilniaus universiteto biblioteka (1958), Vilniaus universiteto istorija (su kitais, 3 tomai 1976–1979; LSSR valstybinė premija 1981), Knygos istorija: senovė, viduramžiai, renesansas, XVI–XVII amžius (1979, rusų kalba 1988), Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje (1983), Pranciškus Skorina: Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas (1992), Apie knygas ir bibliotekas (išleista 2002), Knygos istorija: XVIII amžius (išleista 2011).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką