Levi ben Geršom (Lèvis ben Gèršomas), Gersonidas, akronimas Ralbag 1288Bagnols-sur-Cèze (Languedoc) 1344 arba 1370Perpignan (?), Talmudo aiškintojas, filosofas, matematikas. Biografinių duomenų beveik neišliko.

Idėjos

Filosofijoje sekė Aristotelio idėjomis. Levis ben Geršomas teigė, kad Tora nedraudžia laikyti teisingu to, ką protas suvokia kaip tiesą. Prieštaravo Maimonido pasaulio sukūrimo teorijai, anot Levio ben Geršomo, pasaulis sukurtas iš pirminės materijos, kuri neturėjo formos ir savybių, Dievas įkvėpė jai esmę, formą, judėjimą ir gyvybę. Nustatytus trylika Toros aiškinimo metodų Levis ben Geršomas siekė pakeisti devyniais logikos principais.

„Viešpaties kovų knyga“

Svarbiausias filosofijos veikalas – Viešpaties kovų knyga (Sefer Milhamot Adonai 6 d., parašyta tarp 1317 ir 1329). Jame (prieštaraudamas Maimonido teorijai, išdėstytai veikale Sutrikusiųjų vadovas / More Nevukhim) Levis ben Geršomas nagrinėjo sielos nemirtingumo (jį įrodinėjo remdamasis universalijų teorija), pranašų ir pranašavimo (šią veiklą Levis ben Geršomas aiškino kaip žmogaus laisvos valios įrodymą, nes, anot jo, žmogus pats pasirenka bendravimą su universaliu protu), išminties, apvaizdos, dangaus sferų, kūrimo klausimus.

Kiti veikalai

Parašė aritmetikos (Knyga apie skaičius / Sefer ha-mispar 1321), trigonometrijos (Apie sinusus, stygas ir lankus / De sinibus, chordis et arcubus 1342), astronomijos (popiežiaus Klemenso VI įsakymu Levio ben Geršomo astronominis veikalas 1342 išverstas į lotynų kalbą) studijų, Aristotelio ir Averojaus veikalų komentarų, Euklido veikalo Pradmenys pirmų 5 knygų (1–4 dėstoma planimetrija, 5 – proporcijų teorija) komentarą Skaičių harmonija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką