Lewiston (Lùistonas), miestas Jungtinių Amerikos Valstijų šiaurės rytuose, Meino valstijoje, į pietvakarius nuo Augustos, prie Androscoggino upės.

36 200 gyventojų (2019); su Auburnu (23 400 gyventojų) sudaro aglomeraciją.

Plentai į Bostoną, Montpelierį. Tekstilės, avalynės, maisto, elektros įrenginių, poligrafijos, chemijos (plastikų), metalo apdirbimo pramonė. Pietų Meino universitetas (įkurtas 1988). Šv. Petro ir Povilo bazilika (pastatyta 1936). Teatras. Lewistonas pradėjo kurtis 1770; miesto teisės nuo 1863.

Lietuviai

19 a. pabaigoje čia įsikūrė pirmieji lietuviai. 1914 jų buvo 848 (dalis išvyko į kitus Jungtinių Amerikos Valstijų miestus, nemažai grįžo į Lietuvą), 1958 – apie 400. 1914–18 mieste veikė lietuvių orkestras, 1916–18 – Lietuvos vyčių choras, pirmeivių choras Palma. 1933–40 veikė lietuvių choras, kurį įkūrė I. Čiužas (šis choras pastatė tris operetes). 20 a. Lewistone veikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino draugija (įkurta 1908 P. Petronio, J. Krapavicko, K. Vilaniškio, J. Šinkūno iniciatyva), Lietuvos dukterų draugija (įkurta 1913), Lietuvos vyčių kuopa (įkurta 1913 S. Bugnaičio iniciatyva), Lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos kuopa (įkurta 1917 K. Albertaitės, M. Dailidaitės ir kitų iniciatyva), Neperstojančios Pagalbos Panelės Švenčiausios draugija (įkurta 1918 A. Čereškienės iniciatyva), Lietuvių socialistų sąjungos, Amerikos lietuvių darbininkų liteatūros draugijos ir Lietuvių darbininkų susivienijimo kuopos.

21 a. pradžioje lietuvių bendruomenė Lewistone sumenko, bet dar veikia lietuvių Šv. Baltramiejaus šalpos draugija (1899 įkurta I. Dragūno, M. Čereškevičiaus, J. Čereškevičiaus, K. Bučionio, D. Lukšo ir kitų iniciatyva, 1918–40 draugija turėjo daugiau kaip 150, 1958 – 112 narių), t. p. Susivienijimo lietuvių Amerikoje (įkurta 1916, 1958 turėjo 10 narių) ir Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje (1957 turėjo 12 narių) kuopos.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką