Libãno švietmas

Švietimo sistemai vadovauja Švietimo, Kultūros ir aukštojo mokslo bei Profesinio ir techninio rengimo ministerijos. Nuo 1946 arabų kalba privaloma visose bendrojo lavinimo mokyklose. 1960 įvestas nemokamas pradinis mokslas. Nuo 1987 pradinis mokslas privalomas. Bendrojo lavinimo mokyklos yra viešosios, privačios ir iš dalies privačios (dažniausiai parapinės). Mokymo programą nustato Švietimo ministerija, ji privaloma visoms mokykloms. Bendrojo lavinimo sistemą sudaro: šešiametė pradinė mokykla (6–12 m. vaikams), trimetė žemesniųjų klasių vidurinė, arba tarpinė, mokykla (12–15 m. jaunuoliams), trimetė vidurinė arba trimetė technikos mokykla (15–18 m. jaunuoliams). 2004 buvo 1125vpradinės ir 192 viešosios vidurinės (iš jų 16 berniukų, 12 mergaičių ir 164 mišrios) mokyklos. Pradinėse mokyklose mokėsi 238 550 mokinių, dirbo 24 460 mokytojų. 1999 pradines mokyklas lankė 71 % šio amžiaus vaikų, vidurines mokyklas – 70 %. Profesinis lavinimas įgyjamas 3 tipų mokyklose: technikos (2004 jų buvo 59), profesinėse mokyklose (11) ir technikos institutuose (18). Neturintys lėšų gali įgyti techninį išsilavinimą specialiuose reabilitacijos centruose. Aukštasis išsilavinimas įgyjamas universitetuose, koledžuose, institutuose ir aukštosiose technikos mokyklose. 1996 buvo apie 81 580 studentų, apie 10 440 dėstytojų. Svarbiausi universitetai: Libano amerikiečių (įkurtas 1835), Beiruto amerikiečių (įkurtas 1866), Šv. Juozapo (įkurtas 1875), Artimųjų Rytų (įkurtas 1939), Libano (įkurtas 1951, visi Beirute), Beiruto arabų (įkurtas 1960), Balamando (įkurtas 1988), Beiruto islamiškasis, Libano islamiškasis (abu įkurti 1996, Beirute). Yra Libano vaizduojamojo meno akademija (įkurta 1937 Beirute). Dėstoma arabų, prancūzų, anglų ir armėnų kalbomis. Yra Šv. Juozapo universiteto (įkurta 1893), Libano nacionalinė (įkurta 1921), Libano amerikiečių universiteto (įkurta 1934), Libano universiteto (įkurta 1953) bibliotekos (visos Beirute), Baakleeno nacionalinė biblioteka (įkurta 1987). Nacionalinis muziejus (įkurtas 1920 Beirute). Libano valstybinė mokslinių tyrimų taryba (įkurta 1962).

Libano kultūra

Libanas

Libano gamta

Libano gyventojai

Libano konstitucinė santvarka

Libano partijos ir profsąjungos

Libano ginkluotosios pajėgos

Libano ūkis

Libano istorija

Libano literatūra

Libano architektūra

Libano dailė

Libano žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką