Lbijos švietmas

1969 įvestas privalomas pradinis mokslas. Nuo 1985 mokslas privalomas 6–15 metų vaikams. Pradinis ir vidurinis mokslas nemokamas. 2000 Generalinis liaudies komitetas švietimo ir profesinio lavinimo reikalams buvo išskaidytas į 32 regioninius komitetus.

Bendrojo lavinimo sistemą sudaro šešiametė pradinė mokykla (6–12 metų vaikams) ir šešiametė vidurinė mokykla (12–18 metų vaikams), kurią sudaro trimetė žemesnioji vidurinė (vadinamoji parengiamojo lavinimo) mokykla (12–15 metų vaikams) ir dvimetė, trimetė arba keturmetė aukštesnioji vidurinė (vadinamoji tarpinio lavinimo) mokykla (15–18 metų vaikams). Tarpinio lavinimo mokyklose galima įgyti bendrąjį vidurinį (trunka 3 metus), techninį (4 metus) arba profesinį išsilavinimą (2–3 metus). 2000 pradines mokyklas lankė 766 080, vidurines mokyklas – 310 550, profesinio lavinimo mokyklas – apie 130 000 mokinių.

Aukštasis išsilavinimas įgyjamas universitetuose (bendruosiuose ir specializuotuosiuose), aukštosiose technikos ir aukštosiose profesinėse mokyklose. 2004 buvo 84 aukštosios technikos ir profesinės mokyklos; apie 375 000 aukštųjų mokyklų studentų. 1990 įkurtas nuotolinių studijų Atvirasis universitetas (būstinė Tripolyje) turi 16 regioninių centrų; 1999 buvo 28 430 studentų. Aukštojo mokslo viešosios įstaigos iš dalies finansuojamos valstybės. 2000 buvo 5 privačios aukštosios mokyklos. Svarbiausi universitetai: Libijos universitetas (pirmoji Libijos aukštoji mokykla, įkurta 1955), kurį sudaro Benghazi (nuo 1976 – Džarjuniso Benghazi) ir Tripolio (nuo 1976 – al Fatehas, įkurtas 1957) universitetai, Ryškiosios žvaigždės technologijos (įkurtas 1981, Marsa Brega), Sabha (įkurtas 1983, Sabha), al Arabo medicinos (įkurtas 1984, Benghazi), Omaro el Muchtaro (įkurtas 1985, al Beida), al Fateho medicinos (įkurtas 1986, Tripolis), Nassero (įkurtas 1986, al Chumsas), Tahaddi (įkurtas 1987, Surtas), Balandžio septintosios (įkurtas 1988, az Zavija), Mergebo (įkurtas 1988), al Džabal al Gharbi (įkurtas 1991, abu al Chumsas), Darnos (įkurtas 1995).

Nacionalinė biblioteka (Benghazi), Nacionalinia archyvai (Tripolis). Leptis Magnos (al Chumsas), archeologijos, gamtos istorijos, epigrafijos, priešistorės, etnografijos muziejai (Tripolis).

Libijos kultūra

2271

Libija

Libijos gamta

Libijos gyventojai

Libijos konstitucinė santvarka

Libijos partijos ir profsąjungos

Libijos ginkluotosios pajėgos

Libijos ūkis

Libijos istorija

Libijos architektūra

Libijos dailė

Libijos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką