„Lietuvių kalba“, elektroninis mokslo žurnalas, einantis Vilniuje. Įkurtas 2007 Vilniuje kartu su Vilniaus universitetu, Klaipėdos universitetu ir Lietuvių kalbos institutu. Leidžia Vilniaus universitetas. Išeina tik elektroniniu formatu kartą per metus. Lietuvių kalba yra recenzuojamas tarptautinis deimantinės atvirosios prieigos (nemokamas straipsnių publikavimas ir prieiga prie jų) lietuvių kalbai skirtas žurnalas.

žurnalo Lietuvių kalba viršelis

Publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbomis. Skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos, fonologijos, morfologijos, sintaksės, leksikos, diskurso, semantikos, pragmatikos – tyrimai bei publikacijos, apibendrinančios empirinius tyrimus, svarstančios teorinius dalykus, tyrimų metodologiją, t. p. skelbiami mokslo tiriamieji, analitiniai straipsniai ir knygų recenzijos, apžvalginiai bei diskusiniai straipsniai, gali būti publikuojama konferencijų medžiaga. Redaktoriai: A. Smetona (2007–08), Artūras Judžentis (2008–13), nuo 2013 – I. Smetonienė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką