Lietuvos agronomų sąjunga

Lietuvõs agronòmų sjunga, 1936–40 Lietuvõs agronòmų draugijà, savanoriška, nepriklausoma profesinė Lietuvos agronomų organizacija. Veikė 1921–40 Kaune. 1939 buvo 272 nariai, 1940 – 340 narių. Atkurta 1989. Lietuvos agronomų sąjungai vadovauja 3 metams renkama taryba ir valdyba. Svarbiausios veiklos kryptys: agronomijos mokslo propagavimas, žemdirbių konsultavimas, ryšiai su užsienio agronomų organizacijomis. 1998 priimta į Baltijos jūros šalių agronomų sąjungą. Lietuvos agronomų sąjungos iniciatyva įkurta Lietuvos artojų asociacija. Turi 12 skyrių, 435 narius (2019). Pirmininkai: J. Tūbelis (1921–25), J. P. Aleksa (1926), J. Krikščiūnas (1927–40), P. Bėčius (1989–94), R. Dapkus (1994–97), Edvardas Makelis (1997–2012 ir nuo 2018), Giedrė Butkienė (2013–17).

999

-Lietuvos agronomų draugija; -Agronomų sąjunga

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką