Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas

Lietuvõs ddžiojo kunigáikščio Kęstùčio pstininkų bataliònas, Lietuvos sausumos pajėgų padalinys. Dislokuotas Laužo kaime (Tauragės rajono savivaldybė). Priklauso Žemaitijos brigadai. Komplektuojamas iš profesinės karo tarnybos karių. Bataliono šūkis – Krauju ir mirtimi Tėvynę nelaimėje vaduosim!

Bataliono tikslas ir uždaviniai

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono tikslas – savarankiškai ar junginyje vykdyti kovinius veiksmus saugant ir ginant Lietuvos valstybės sausumos teritoriją. Bataliono uždaviniai: 1) rengti karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą; 2) palaikyti kovinę parengtį batalione; 3) rengtis tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms (tarptautinė operacija) ir jose dalyvauti; 4) įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, padėti šalies visuomenei ekstremaliose situacijose.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ženklas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono karių rikiuotė

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono dislokacijos vieta (Laužo kaimas, Tauragės seniūnija)

Istorija

1991 09 01 Mokomojo junginio vado įsakymu Jurbarke buvo įkurtas greitojo reagavimo būrys, 10 24 prie šio būrio prijungtas atskiras Raseinių greitojo reagavimo būrys. Šiuos būrius sujungus buvo įkurta Jurbarko kuopa. 1992 01 16 prie šios kuopos prijungta Raseinių kuopa, 08 12 įkurtas Tauragės motodesantinis batalionas (buvo pavaldus 1‑ajai motodesantinei brigadai Geležinis Vilkas). 1993 09 22 Krašto apsaugos ministro įsakymu Tauragės motodesantiniam batalionui suteiktas Trečiojo dragūnų pulko Geležinio Vilko vardas. 1994 06 02 batalionas pavadintas Tauragės 3-iojo dragūnų pulko Geležinio Vilko vardo motorizuotuoju pėstininkų batalionu.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono 1‑oji motodesantinė kuopa (1993)

1995 08 15 batalionui įteikta kovinė vėliava su šūkiu Kovon dėl Lietuvos laisvės ir garbės! (2022 šūkis pakeistas). 1996 02 09 batalionas pavadintas Tauragės Geležinio Vilko motorizuotupju pėstininkų batalionu. 1999 12 01 suformavus 2‑ąją motorizuotąją pėstininkų brigadą Žemaitija, batalionas buvo priskirtas jos pavaldumui, 2000 02 22 pervadintas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotąjį pėstininkų batalioną.

2003 10 01 batalionas priskirtas Motorizuotajai pėstininkų brigadai Geležinis Vilkas, 2012 03 07 pavadintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotuoju pėstininkų batalionu. 2016 01 01 batalionas priskirtas naujai suformuotai Motorizuotajai pėstininkų brigadai Žemaitija, 2017 04 11 pervadintas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalioną. 2022 08 12 batalionui (minint 30‑ąsias įkūrimo metines) įteikta nauja kovinė vėliava.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono kariai dalyvavo tarptautinėse operacijose Kroatijoje (1995), Bosnijoje (1996 ir 1997), Kosove (2000), Irake (2005), Afganistane (2007 ir 2010). Bataliono kariai t. p. dalyvavo tarptautinėse misijose Ukrainoje (2016, 2018 ir 2020; karinė mokymo misija) ir Irake (2021–22; NATO misija).

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką