Lietuvos dirvožemininkų draugija

Lietuvõs dirvóžemininkų draugijà įkurta 1958 kaip SSRS dirvožemininkų draugijos Lietuvos filialas. 1990 perorganizuota į Lietuvos dirvožemininkų draugiją (daugiau kaip 50 narių; 2017). Draugijai vadovauja keleriems metams renkama valdyba. Lietuvos dirvožemininkų draugija yra Tarptautinės dirvožemininkų sąjungos (buvusi Tarptautinė dirvožemininkų draugija, įkurta 1924) asocijuotoji narė. Lietuvos dirvožemininkų draugijos veiklą kuruoja Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. Draugija padeda Lietuvos dirvožemininkams keistis moksline informacija, koordinuoja jų tyrimus, organizuoja mokslines konferencijas ir pasitarimus, mokslines ekspedicijas, teikia konsultacijas, palaiko ryšius su užsienio dirvožemininkų draugijomis ir sąjungomis. Išleido Sisteminį dirvotyros terminų žodynėlį (1997), 12 monografijų, vadovėlį Dirvotyra (1996, 2008), mokslo darbų rinkinių, konferencijų pranešimų, 2 spausdintų darbų bibliografijas; I – iki 1970 m. (1975), II – 1971–2000 m. (2004). 1999 parengė naująją Lietuvos dirvožemių klasifikaciją, suderintą su Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos ir UNESCO pasaulio dirvožemių legenda. Ja remiantis parengė įvairaus mastelio naujus dirvožemių žemėlapius, dalyvavo rengiant Europos dirvožemių atlasą (Soil Atlas of Europe 2005).

Pirmininkai: V. Ruokis (1958–70), V. Danilevičius (1970–90), M. Vaičys (1990–2001), A. Motuzas (2001–12), Jonas Volungevičius (nuo 2012).

1336

-Dirvožemininkų draugija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką