Lietuvos ekonomistų asociacija

Lietuvõs ekonomstų asociãcija, Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti ekonominį išsilavinimą turinčius asmenis arba praktikus (ekonomistus), studentus ar jų formalizuotas grupes Lietuvoje ir užsienyje. Įkurta 1990 kaip Ekonominių studijų draugijos (1929–40) ir Ekonomistų draugijos (1934–40) veiklos tęsėja, perregistruota 1996. Veiklos pagrindinis tikslas – plėtoti ekonomikos teoriją formuojant nacionalinę ekonominę politiką, telkiant ekonomistų kūrybines galias, ginti jų profesinius interesus. Veiklos sritys: mokslinio tyrimo darbai, ūkio praktikos analizė, ekonominė informatika, konsultacinė, ekspertinė veikla, vadyba, profesinis švietimas, mokymas, ekonominė etika, kvalifikacijos kėlimas, ryšiai su užsieniu, kultūrinė, mokslinė, švietėjiška pagalba ir kita. 2011 buvo apie 90 narių, atstovaujančių įvairioms Lietuvos aukštojo mokslo įstaigoms ir ūkio organizacijoms. Lietuvos ekonomistų asociacija turi padalinius Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Druskininkuose. Veikia Pramonės, Ekonomikos mokslo tyrimų, Ryšių su užsieniu, Ekonominės analizės, Mokslo ir universitetinės, Besimokančio jaunimo ir kitos komisijos. Asociacijai vadovauja valdyba, kurios narių skaičių nustato ir renka suvažiavimas, valdybai vadovauja prezidentas. Nuo 1992 Lietuvos ekonomistų asociacija yra Tarptautinės ekonomistų asociacijos (International Economic Association, įkurta 1950) narė. Prezidentai: J. Novickas (1990–95), Augustinas Kęstutis Bitlierius (1995–2003), L. S. Razma (2004–08), P. Gylys (2009–12), A. Miškinis (nuo 2013).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką