Lietuvos ginkluotosios pajėgos

Lietuvõs ginklúotosios pãjėgos

Komplektuojamos iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių (19–26 m. amžiaus vyrų; savanoriškai stoti į šią tarnybą gali 18–38 m. amžiaus vaikinai ir merginos), savanorių (18–55 m. amžiaus piliečių) ir profesinės karo tarnybos karių (iki 35 m.). Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnauja 9 mėn., savanoriai – 3–5 metus. Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas – Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Lietuvos kariuomenės ženklas

Lietuvos kariai per pratybas Žaibo kirtis (2015)

Lietuvos karo policininkai pratybose

Lietuvos karinių oro pajėgų kovos lėktuvas L‑39ZA Albatros (viršuje) su NATO oro policijos misiją atliekančiais Olandijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvais F‑16 (2005)

Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai tarptautinėje misijoje Afganistane (2006)

Reguliariosios pajėgos

Lietuvos reguliariąsias pajėgas sudaro Lietuvos sausumos pajėgos, Lietuvos karinės oro pajėgos ir Lietuvos karinės jūrų pajėgos.

Sausumos pajėgas (7650 žm., rezerve – 5250 žm.) sudaro štabas, Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgos, brigados Geležinis Vilkas ir Žemaitija, Inžinerijos batalionas ir Juozo Lukšos mokymo centras. Jos turi 256 šarvuočius, 4 pėstininkų kovos mašinas, 14 inžinerijos ir techninės priežiūros transporto priemonių, 10 savaeigių prieštankinių raketų, 91 artilerijos vienetą (16 savaeigių, 57 velkamuosius zenitinius pabūklus, 18 žemė–oras raketų leidimo įrenginių; 2020).

Lietuvos kariuomenės brigada Geležinis Vilkas pratybose (2008)

Karines jūrų pajėgas (700 žm., bazė Klaipėdoje) sudaro Karo laivų flotilė, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Logistikos tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Mokymo centras bei Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras. Jos turi 4 patrulinius, 4 priešmininius ir 1 logistikos bei paramos laivą (2020).

Lietuvos karinių jūrų pajėgų patruliniai laivai

Karinėse oro pajėgose (joms priklauso štabas, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Aviacijos bazė, Ginkluotės ir technikos remonto depas, Inžinerinė tarnyba, Oro gynybos batalionas ir Mokymo centras; 1350 žm.) yra 1 kovos, 6 transporto lėktuvai ir 6 sraigtasparniai (3 universalieji ir 3 transporto; 2020).

Lietuvos karinių oro pajėgų kovos lėktuvas L‑39ZA Albatros

Kiti struktūriniai vienetai

Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgoms priklauso Ypatingosios paskirties tarnyba, Jėgerių batalionas, Kovinių narų tarnyba ir Mokymo ir kovinės paramos centras. Kiti Lietuvos kariuomenės struktūriniai vienetai: Logistikos valdyba (1400 žm.), Mokymo ir doktrinų valdyba (1500 žm.), Štabo batalionas, Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, Lietuvos karo policija, Lietuvos karo akademija, Ordinariatas ir 3 karininkų ramovės (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos su Palangos skyriumi; karininkų ramovė; 2020).

Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų kariai

Sukarintosios pajėgos

Lietuvos sukarintąsias pajėgas sudaro Viešojo saugumo tarnyba (su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daliniais), Valstybės sienos apsaugos tarnyba (su 5 rinktinėmis; 3300 žm.; Lietuvos valstybės sienos apsauga) ir Lietuvos šaulių sąjunga (10 rinktinių, 12 000 narių; 2020).

Tarptautinė partnerystė

1994 įkurtas Baltijos šalių taikos palaikymo batalionas Baltbat. 1998 Baltijos valstybių sutartimis sukurta bendra oro erdvės stebėjimo sistema Baltnet (pilnai integruota į NATO oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą) ir Baltijos šalių karinė jūrų eskadra Baltron. 1999 Tartu įkurtas Baltijos gynybos koledžas.

Nuo 2004 Lietuva priklauso NATO (Lietuva ir NATO); Lietuvos oro erdvę saugo NATO oro erdvės gynybos sistema, Rukloje dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė (2019 buvo apie 1055 kariai). Lietuvos kariai dalyvauja tarptautinėse operacijose ir karinėse mokymo misijose Afganistane, Kosove, Viduržemio jūroje, Malyje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Irake, prie Somalio krantų, Ukrainoje (iš viso apie 130 karių; 2020; Lietuvos tarptautinis saugumas).

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės tankų kolona (2018)

Lietuvos kariuomenės orkestras (2006)

Karinės išlaidos

Lietuvos karinės išlaidos – 1,11 mlrd. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių, 2,33 % BVP (2022).

Lietuvos kariuomenė; Lietuvos karinės pajėgos

Lietuvos ginkluotosios pajėgos po nepriklausomybės atkūrimo

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė

Lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918–1940

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką