Lietuvos Helsinkio grupė

Lietuvõs Hèlsinkio grùpė, Lietuvõs iniciatỹvinė Hèlsinkio pasitarmams rèmti grùpė, Hèlsinkio grùpė, lietuvių pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui organizacija.

Įsteigimas ir veikla

Lietuvos Helsinkio grupė įsteigta 1976 11 25 K. Garucko, E. Finkelšteino, O. Lukauskaitės‑Poškienės, T. Venclovos ir V. Petkaus iniciatyva. Tikslas – informuoti Helsinkio pasitarime (1975) dalyvavusių valstybių vyriausybes apie žmogaus teisių pažeidimus SSRS okupuotoje Lietuvoje. Grupė veikė viešai. Ją rėmė apie 100 žm. iš kitų pasaulio šalių. Lietuvos Helsinkio grupė palaikė ryšius su Latvijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos, Italijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Ukrainos ir Maskvos Helsinkio komitetais bei grupėmis, veikiančiomis 39 valstybėse, t. p. su Vienos tarptautine Helsinkio federacija, Jungtinių Amerikos Valstijų tautine Helsinkio federacija, Jungtinių Amerikos Valstijų advokatų komitetu už žmogaus teisių gynimą, Didžiosios Britanijos draugija Tarptautinė amnestija (Amnesty International), Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija (Ženevoje), Ženevos žmogaus teisių komitetu ir kitomis organizacijomis.

lietuvių ir rusų disidentai (būsimieji Maskvos ir Lietuvos Helsinkio grupių nariai) Sergejaus Kovaliovo, žymaus kovotojo dėl žmogaus teisių ir demokratijos Sovietų Sąjungoje, teismo dieną. Iš kairės: penktas Jurijus Golfandas, šeštas Jurijus Orlovas, septinta Gema Stanelytė, devintas Mečislovas Jurevičius, dešimtas Martas Niklus, vienuoliktas Andrejus Sacharovas, tryliktas Jefremas Jankelevičius, keturioliktas Eitanas Finkelšteinas (Vilnius, 1975)

Dalyvavo bendruose simpoziumuose, konferencijose, susitikimuose. Nuo 1988 su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu (Sąjūdis) gynė politinių kalinių ir tremtinių teises, prisidėjo prie Lietuvos žmogaus teisių asociacijos įkūrimo (1989) ir kitų valstybių tautinių mažumų teisių gynimo. Grupės iniciatyva 1991 Vilniuje įvyko Helsinkio grupių bei komitetų konferencija, kurioje dalyvavo 19 valstybių atstovai. Nuo 1976 Lietuvos Helsinkio grupė paskelbė apie 100 dokumentų ir 7 biuletenius. 1990 atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, grupė stengiasi daryti įtaką Lietuvos Respublikos Seime rengiamiems įstatymams, kad jie neprieštarautų tarptautinėms sutartims, kurias Lietuvos Respublika įsipareigojo vykdyti, ir visuotinai pripažintoms žmogaus teisėms.

grupė Lietuvos disidentų, susirinkusių palaikyti teisiamą kovotoją dėl žmogaus teisių Romualdą Juozą Ragaišį. Pirmoje eilėje iš kairės klūpo: Algimantas Andreika, Robertas Grigas, Jonas Volungevičius ir Kęstutis Subačius. Antroje eilėje stovi: kunigas Jonas Kastytis Matulionis, neatpažinta moteris, Mečislovas Jurevičius, Sigitas Tamkevičius, Antanas Terleckas, Algirdas Statkevičius, Liutauras Kazakevičius, Leonora Sasnauskaitė ir neatpažintas vyras (Vilnius, 1979 11 19)

Nariai

Dėl nuolatinių persekiojimų ir narių suėmimų Lietuvos Helsinkio grupės sudėtis keitėsi. 1993 grupei priklausė 41 narys. Pasirašiusių grupės dokumentus buvo dar 84. Lietuvos Helsinkio grupei priklausė V. Bogušis, G. Iešmantas, M. Jurevičius, kunigas B. Laurinavičius, Edmundas Paulionis, F. N. Sadūnaitė, V. Skuodis, A. Statkevičius, V. Šakalys, A. Terleckas, Vytautas Vaičiūnas ir kiti.

Lietuvos Helsinkio grupės 30 metų jubiliejaus konferencijoje – dalis grupės narių ir svečiai (Vilnius, 2007)

P: Lietuvos Helsinkio grupė t. 1–2 Vilnius 1999–2007.

443

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką