Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Lietuvõs jaunjų mókslininkų sjunga, LJMS, savanoriška Lietuvos doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus vienijanti bei jiems atstovaujanti asociacija. Būstinė Vilniuje. Sąjunga oficialiai įregistruota 2003 05 12. Vienija 150 narių (2022).

Tikslai

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tikslai: rūpintis jaunų mokslininkų profesiniu pasirengimu, remti jų kūrybinę veiklą, sudaryti palankias sąlygas perimti pažangiausią pasaulio mokslo patirtį, kurti tarpinstitucinę ir tarpdisciplininę Lietuvos jaunųjų mokslininkų bendruomenę, atvirą ir mokslo plėtrai palankią aplinką, orientuojančią į pasaulinį mokslinių tyrimų lygį, didinti mokslo savarankiškumą ir atsakomybę, formuoti visuomenės palankumą mokslui.

Valdymas

Aukščiausia valdymo institucija – visuotinis susirinkimas (šaukiamas kartą per metus, renka Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininką), kolegiali valdymo institucija – Taryba. Sąjunga gali turėti Patarėjų tarybą, turinčią patariamojo balso teisę.

Veikla

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, švietėjišką ir mokslo populiarinamąją veiklą žiniasklaidoje, organizuoja seminarus, mokymosi, kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas, jaunųjų mokslininkų forumus, festivalius, viešas diskusijas, moksleivių vasaros stovyklas, tarpdiscipliniškumą skatinančias jaunųjų mokslininkų stovyklas Idėjų kalvė, švietėjiškus, kultūrinius ir kitus konkursus (geriausios metų disertacijos, geriausių magistrinių darbų, disertacijų tyrimo idėjų pristatymo konkursą Tyrėjų Grand Prix) bei renginius, skiria premijas, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, asociacijomis bei privačiais asmenimis, prisideda prie švietimo ir mokslo sistemos kūrimo ir plėtotės, bendradarbiauja su Lietuvos mokymo (universitetais, bendrojo lavinimo mokyklomis), kultūros (bibliotekomis, muziejais, kultūros centrais), mokslo įstaigomis, su kitų valstybių jaunaisiais mokslininkais ir jų organizacijomis, dalyvauja tarptautinių organizacijų ir programų veikloje.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos logotipas

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga bendradarbiauja su Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų taryba (angl. The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, EURODOC, įkurta 2002, vienija 29 nacionalines asociacijas), Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (įkurta 1992).

Pirmininkai

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką