Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga

Lietuvõs káimo rašýtojų sjunga, Káimo rašýtojų sjunga, vienija provincijoje gyvenančius ir daugiausiai apie kaimą rašančius kūrėjus. Įkurta 1994 01 28. Iniciatorius ir pirmininkas – F. K. Fedaravičius. Sąjungos buveinė – Jonavoje. 2007 turėjo 219 narių, 2019 – 115. Kas 5 metai vyksta narių suvažiavimai. 1994–2014 turėjo kultūros klubą (vadovė R. Palekaitė). Leidžia savo narių knygas (G. Sapetkos poezijos rinkiniai Mėlynos kryžkelės 1998, Vienišas medis 1999, K. Naginsko poezijos rinkinys Juodoji ugnis 2002, J. Mačiansko novelių romanas Komisaras Zinkus, E. Dekaminavičienės publicistikos knyga Ne vien tik pėdos, abi 2005, F. K. Federavičiaus atsiminimų, laiškų ir sonetų knyga Pasvalio molio grumstas 2005, sonetų romanai Abraomas Kulvietis 2010, Martynas Mažvydas 2013, Stanislovas Rapolionis 2015, J. Gentvilo publicistikos knygos Keliai, kurie nesibaigia 2006, Praėję ne veltui dešimtmečiai 2008, B. Lengvinienės eilėraščių rinkinys Gyvenimas – albumas 2008, J. K. Malinausko romanas Kraujas, šaukiantis aistras 2009, poezijos ir prozos knyga Nuokalnėn rieduliu 2018, A. Žemgulio humoreskų rinkinys Pilko vilko metai 2010, R. Karaznevičienės romanai Pakeisti likimai 2011, Mirties įkaitai 2013, Daraktorė Zuzana 2015, N. Pocienės apybraižų rinkinys Nuo Stoškų iki Tupikų 2011, M. Bučkienės eilėraščių rinkinys Sutemos stiklo akyse 2011, apysaka Dalytė 2018, B. Silevičienės romanas Dilgančios tiesos šukės... 2012, eilėraščių rinkinys Baltais balandžiai suskridę, J. Dauguviečio atsiminimų knyga Mano kaimas, S. Liutvinavičiaus poezijos ir prozos rinktinė Einu per laiką, visos 2014, A. Klizo novelių ir publicistikos knygos Išlįsdavau iš kapanių 2014, Kasdienybės keliais ir užžėlusiais takais 2016, Pušis ir ąžuolas saugo senojo kaimo atmintį 2017, E. Dekaminavičienės publicistikos knyga Perskaičiau knygą, A. Radvilavičiaus prozos ir poezijos rinkinys Jausmo ir minčių blyksniai, abi 2017, ir kita), almanachus (Giesmės ąžuolui 1995, Kaimo rašytojas 1996, Gandrai parskrido, Kad neiššaltų žemėje rugiai, abu 1997, Angelo plunksna 1998, Ten, kur žydi dobilas 2005, Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas 2010, Du dešimtmečiai 2012), antologijas (Veidu į Tėvynę, Vilties žarija, abi 2003, Vyšnios kauliukas 2004, Pavasario ženklai 2005, Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę... 2016, Mes laisvei gimę 2018), išleido žinyną Biografijos: Mes atėjome ir einame (2000). Per metus išleidžia apie 10–20 knygų. Rengia kultūros ir literatūros šventes Mes atėjome ir einame, literatūrinius vakarus, susitikimus, kasmet skelbia geriausios knygos apie kaimą konkursą.

1027

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką