Lietuvos laisvės armijos Trečioji šiaurės apygarda

Lietuvõs láisvės ármijos Trečióji šiáurės apýgarda, LLA Trečióji šiáurės apýgarda, Trečióji šiáurės apýgarda, Pãnevėžio apýgarda, Lietuvos partizanų junginys, 1945–46 Aukštaitijoje kovojęs su sovietinu okupaciniu režimu.

1944 12 LLA Veikiančiojo sektoriaus (Vanagų) vadovybės įsakymu buvo numatyta atkurti 1944 vasarą (per nacių Vokietijos okupaciją) veikusią armijos Panevėžio apygardą – ji turėjo vienyti Panevėžio, Biržų ir Rokiškio apskričių partizanus. Apygardos įkūrimo iniciatoriai buvo (ir jos branduolį sudarė) 1944 08–09 Telšių apskrityje įkurtos LLA Panevėžio rinktinės kariai, kurių dalis buvo apmokyti Vokietijos karinės žvalgybos mokykloje ir aviacijos atskraidinti į Panevėžio apskrities miškus kaip desantininkai arba perėję fronto liniją ir atėję iš Žemaitijos.

vienas apygardos vadų Vladas Juozokas

Apygarda buvo įkurta 1945 02; vadu paskirtas S. Girdžiūnas (slapyvardis Gegužis). Apygardos karinė struktūra nevisiškai suformuota, nebuvo nustatytos jos veikimo ribos. Nuo 1945 08 pagrindinis kovinis apygardos junginys buvo Žalioji rinktinė, sukurta 1945 pradžioje, t. p. veikė pavieniai partizanų būriai; apygardai priklausė ir Panevėžio mokytojų seminarijos pogrindinė organizacija Baltoji lelija. 1945–46 apygarda leido laikraštį Žodis iš miško. 1945 09 žuvus apygardos vadui, juo ir Žaliosios rinktinės vadu tapo V. Juozokas (slapyvardis Petraitis). 1945 antroje pusėje apygardos teritorija apėmė Panevėžio apskrities Viešintų, Šimonių, Kupiškio, Panevėžio, Pumpėnų, Pušaloto, Raguvos, Rozalimo, Smilgių, Subačiaus ir Šeduvos valsčius. 1945 03 27 įvyko vienos didesnių Lietuvos partizaninio karo Ažagų kautynės; per jas apygardos Vytauto ir Laimėtojų būriai kovėsi su NKVD 261 šaulių pulku. 1945 vasarą apie 100–120 Žaliosios rinktinės partizanų užėmė Rozalimo miestelį (žuvo 7 partizanai).

1945 pavasarį–rudenį Biržų apskrityje veikė septintoji Briedžio rinktinė, kuri teritoriniu atžvilgiu priklausė apygardai, bet veikė kaip savarankiškas LLA junginys. 1946 02 13 žuvus V. Juozokui, Trečiosios šiaurės apygardos organizavimo tradiciją perėmė LLA Vyčio apygarda (buvo įkurta 1944 12) ir jos vadas D. Vaitelis (slapyvardis Atamanas), kuris 1946 03 minimas kaip LLA Panevėžio apygardinio štabo vadovas.

378

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką