Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracija

Lietuvõs láisvės kovõs sjūdžio Tarýbos Deklarãcija, LLKS Deklarãcija, svarbiausias Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo dokumentas. Priimtas 1949 02 16.

Deklaracijoje išdėstyta antisovietinio pasipriešinimo programa, suvereni Lietuvos valdžia priskirta tautai, o aukščiausiąja tautos politine institucija, vadovaujančia tautos išsilaisvinimo politinei ir karinei kovai, paskelbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Taryba. Deklaracijoje aptarta atkuriamos Lietuvos valstybės demokratinė sandara, valdymas, valdžios sudėtis, apibrėžiamas valstybės valdymas panaikinus SSRS okupaciją iki susirinks Seimas, teisėtvarkos, religiniai, socialiniai bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos ir lietuvių tautos bendradarbiavimo per išsivadavimo kovą klausimai. Nepriklausoma Lietuvos Respublika numatyta atkurti remiantis Deklaracijoje išdėstytais principais ir 1922 Konstitucijos dvasia.

Sovietų Sąjungos komunistų partija Deklaracijoje įvardyta kaip pagrindinė okupacinė jėga, todėl paskelbta neteisine partija. Deklaracija baigiama priminimu demokratinėms Vakarų valstybėms apie jų skelbiamą tautų apsisprendimo principą ir prašymu padėti išsilaisvinti iš sovietinės okupacijos.

Deklaraciją pasirašė: P. Bartkus (slapyvardis Žadgaila), A. Grybinas (slapyvardis Faustas), L. Grigonis (slapyvardis Užpalis), V. Gužas (slapyvardis Kardas), B. Liesys (slapyvardis Naktis), A. Ramanauskas (slapyvardis Vanagas), J. Šibaila (slapyvardis Merainis) ir J. Žemaitis (slapyvardis Vytautas). Visi Deklaracijos signatarai žuvo.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracija

Lietuvos Respublikos 1999 01 12 įstatymas dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija. Vilnius, 1999)

Lietuvos Respublikos 1999 01 12 įstatymas dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija. Vilnius, 1999)

Lietuvos Respublikos 1999 01 12 įstatymas dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija. Vilnius, 1999)

Lietuvos Respublikos 1999 01 12 įstatymas dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija. Vilnius, 1999)

1999 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo LLKS Deklaraciją pripažino Lietuvos valstybės teisės aktu. Deklaracija įtraukta į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą.

Vasario 16 Deklaracija; -partizanų Vasario 16 Deklaracija

1766

2921

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką