Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija

Lietuvõs mókslo istòrikų ir filosòfų bendrijà vienija asmenis, besidominčius gamtos, medicinos ir technikos mokslų istorija ir su ja susijusiais filosofijos, sociologijos klausimais, mokslininkus, atliekančius šių sričių tyrimus. Būstinė Vilniuje.

Veikla

Rengia konferencijas, seminarus, tyrimų ir disertacijų svarstymus, talkina universitetams rengiant visų lygių studijų programas, rūpinasi narių ugdymu, jų specializacija, palaiko nuolatinį ryšį su panašiomis užsienio organizacijomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose mokslininkų forumuose. Talkina (nuo 1985) Vilniaus Gedimino technikos universitetui organizuojant konferenciją Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, nuo 1994 kasmet rengia konferenciją Scientia et Historia. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pastangomis 1990 Kulionyse (Molėtų rajono savivaldybė) įkurtas Lietuvos etnokosmologijos muziejus, inicijuota daugelis mokslo, technikos ekspozicijų, kita muziejinė veikla, surengta reikšmingų ekspedicijų Lietuvoje ir į Kaukazą, Tolimuosius Rytus, kitas lietuvių mokslininkų tremties vietas.

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija išleido monografijų ir leidinių, šešių knygų seriją Iš Lietuvos mokslo ir technikos istorijos (1964–1990), prisidėjo prie leidinių serijos Lietuvos mokslo paminklai (nuo 1982) leidybos, dalyvauja Rygoje leidžiamo tęstinio leidinio Acta historiae scientiarum Baltica (nuo 1990, 1968–1990 Iz istorii estestvoznanija i techniki Pribaltiki) leidyboje. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija parengė mokslo, technologijos istorijos ir filosofijos magistrinių studijų programą ir ją įgyvendino Kauno technologijos universitete (1998–2002). Dalyvavo tarptautiniuose projektuose Mokslo ir technologijos istorija universitetiniame lavinime (1996–1998) ir Istorinis požiūris moksliniame ir technologiniame lavinime (1998–2000), 2000 Meksike ir 2005 Pekine Pasauliniame mokslo istorikų kongrese organizavo sekcijas ir simpoziumus.

P. Slavėno iniciatyva 1950 prie Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo įsteigta Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisija. 1971–1987 veikė kaip Lietuvos mokslų akademijos Visuomenės mokslų skyriaus Probleminė mokslinė taryba Mokslo ir technikos istorija Lietuvoje, 1987–1996 Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų asociacija, nuo 1996 Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija. 1964–1989 buvo įtraukta į SSRS mokslų akademijoje veikiantį Nacionalinį gamtos mokslų ir technikos istorijos ir filosofijos susivienijimą. Iki 1993 veiklos pagrindą sudarė reguliarūs posėdžiai ir seminarai, rengiami per metus 5-9 kartus. Juose svarstyti tyrinėjimų rezultatai, studijų ir disertacijų rankraščiai, kiti klausimai. Okupuotų Baltijos šalių mokslo istorikai 1957 įsteigė Baltijos mokslo ir technikos istorijos konferenciją, kuri dvejus–trejus metus paeiliui rengiama sostinėse (tradicija tęsiama). 1991 įsteigta Baltijos šalių mokslo istorijos ir filosofijos asociacija (The Baltic Association of the History and Philosophy of Science), vienijanti Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendriją ir analogiškas Latvijos bei Estijos organizacijas. Tarptautinės mokslo istorijos ir filosofijos sąjungos (įkurta 1956) Mokslo istorijos skyriuje (International Union of the History and Philosophy of Science, Division of the History of Science) Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijai atstovauja Lietuvos nacionalinis komitetas, kurį sudaro Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos vadovybė ir keli nariai.

Pirmininkai

1

1234

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką