Lietuvos muziejų asociacija

Lietuvõs muziẽjų asociãcija, Lietuvos muziejams atstovaujanti ne pelno organizacija. Būstinė Vilniuje. Vienija 100 įvairių Lietuvos muziejų (2022).

Veikla

Lietuvos muziejų asociacija telkia Lietuvos muziejus bendrai veiklai, skatina jų bendradarbiavimą, Lietuvos muziejininkystės minties pažangą ir sklaidą, teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį rengimą, plėtoja tarptautinius muziejų ryšius, bendradarbiauja su Tarptautine muziejų taryba ir jos Lietuvos skyriumi, yra Europos muziejų organizacijų tinklo (Network of European Museum Organizations, NEMO) narė. Kaupia teminę biblioteką, leidžia ketvirtinį žurnalą Lietuvos muziejai, kasmet pagerbia labiausiai profesinėje veikloje pasižymėjusius muziejininkus. Veikia sekcijos: Vadybos, Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo, Švietimo, Viešųjų ryšių ir rinkodaros. Lietuvos muziejų asociacijai vadovauja valdyba ir pirmininkas. Sekcijų veiklą organizuoja sekcijos vadovas ir valdyba.

Lietuvos muziejų asociacijos logotipas

Nariai

Lietuvos muziejų asociacijos nariai: tikrieji nariai (4 nacionaliniai, 16 valstybinių, 48 savivaldybių kraštotyros ir memorialinis muziejai, 13 viešųjų įstaigų), asocijuotieji nariai (19 kitų (žinybinių) muziejų), nariai-rėmėjai (2 – Lietuvių dailės muziejus Lemonte, Jungtinės Amerikos Valstijos; Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas), garbės nariai (5 Lietuvos muziejinininkystei nusipelnę asmenys).

Istorija

Lietuvos muziejų asociacija įsteigta 1995 12 15, suvienijo 39 muziejus.

Vadovai

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką