Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos pastatas Vilniuje (2019)

Lietuvõs Respùblikos aplinkõs ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, gamtos ir rekreacinių išteklių naudojimo, geologijos, miškų ūkio, teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros, statybos, būsto ir komunalinio ūkio, poveikio aplinkai vertinimo, valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo, standartizacijos ir metrologijos srityse. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas aplinkos ministras.

Tikslai

Ministerijos pagrindiniai tikslai: užtikrinti aplinkos kokybę, įgyvendinti klimato kaitos politiką, siekiant keisti vartojimo įpročius, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir skatinant atsinaujinančių energijos išteklių bei technologijų naudojimą; puoselėti ir išsaugoti biologinę įvairovę bei kraštovaizdžio savitumą, įgyvendinti darnaus vystymosi principus atitinkantį teritorijų planavimo, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir jų priežiūros valstybinį reguliavimą, didinti valdymo efektyvumą ir atsakingai naudoti viešuosius finansus.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019) Aplinkos apsaugos, Aplinkos projektų valdymo, Būsto energijos taupymo agentūros, Augalų genų bankas, Aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Lietuvos geologijos, Valstybinė miškų, Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos, valstybinė įmonė Valstybinių miškų urėdija, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, Lietuvos zoologijos sodas ir kitos.

Istorija

Nepriklausomoje Lietuvoje 1921 prie Vidaus reikalų ministerijos buvo įsteigtas Lietuvos atstatymo komitetas, 1925 – Susisiekimo ministerijos Statybos ir sauskelių inspekcija.

1940 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą įkurtas Pramonės statybos trestas, kuris perėmė nacionalizuotas privačias bei akcines statybos organizacijas. 1944 įsteigta Vyriausioji statybos valdyba, 1946 – Statybos ministerija, 1957 – Gamtos apsaugos komitetas, 1987 – Valstybinis statybos komitetas. 1988 sujungus kelių ministerijų ir žinybų funkcijas, buvo išplėsta Gamtos apsaugos komiteto kompetencija vandenų, atmosferos, žemės, miškų naudojimo ir apsaugos bei kitomis funkcijomis.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui 1990 buvo įsteigtas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo, 1994 jo pagrindinės funkcijos perduotos įkurtai Aplinkos apsaugos ministerijai. 1990 vietoje Valstybinio statybos komiteto įsteigta Statybos ir urbanistikos ministerija, į kurios sudėtį įėjo Valstybinė statybos inspekcija (nuo 1996 – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Statybos ir urbanistikos ministerijos). 1998 įsteigta Aplinkos ministerija. Jai perduota daugelis Statybos ir urbanistikos ministerijos bei Žemės ir miškų ministerijos miškų ūkio reguliavimo funkcijų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Aplinkos ministrai

Lent. Aplinkos* ministrai 1994–2021
Ministras Metai
Bronius Bradauskas 1994 03–1996 11
Imantas Lazdinis 1996 12–1998 03
Algis Čaplikas 1998 03–1999 04
Danius Lygis 1999 04–2000 11
Henrikas Žukauskas 2000 11–2001 07
Arūnas Kundrotas 2001 07–2008 01
Artūras Paulauskas 2008 01–2008 11
Gediminas Kazlauskas 2008 11–2012 12
Valentinas Mazuronis 2012 12–2014 07
Kęstutis Trečiokas 2014 07–2016 12
Kęstutis Navickas 2016 12–2018 12
Kęstutis Mažeika 2019 04–2020 12
Simonas Gentvilas nuo 2020 12

-Aplinkos ministerija; -Statybos ir urbanistikos ministerija

*1994–98 aplinkos apsaugos

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką