Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Lietuvõs Respùblikos ekonòmikos ir inovãcijų ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už verslo aplinkos gerinimą, įmonių, investicijų, inovacijų, informacinių technologijų, eksporto bei turizmo politiką, Europos Sąjungos investicijų koordinavimą. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas ekonomikos ir inovacijų ministras.

Veikla

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastatas Vilniuje (1973, architektė Elena Nijolė Bučiūtė)

Ministerija teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, taikomų informacinių ir ryšių technologijų tobulinimo, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų), dėl ekonomikos plėtros ir konkurencijos politikos formavimo krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą, analizuoja verslo, t. p. ir ūkinės veiklos licencijavimo, sąlygas Lietuvoje, planuoja ir įgyvendina Ministerijos kompetencijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos programas ir priemones, atlieka kitas teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019) biudžetinės įstaigos – Lietuvos standartizacijos, Valstybinis turizmo departamentai, Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos metrologijos inspekcija, Nacionalinės akreditacijos biuras, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, valstybės įmonė – Registrų centras, bendrovės – Investicijų ir verslo garantijos, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Toksika, Vilniaus metrologijos centras, viešosios įstaigos – Investuok Lietuvoje, Keliauk Lietuvoje, Versli Lietuva, Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos inovacijų centras, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, CPO LT, Stebėsenos ir prognozių agentūra, t. p. SOLVIT centras.

Istorija

Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais dabartinei Ekonomikos ir inovacijų ministerijai priskirtas sritis tvarkė Finansų, prekybos ir pramonės (1918 11–1918 12, 1919 10–1923 06), Prekybos ir pramonės (1918 12–1919 10) ministerijos. Nuo 1923 vidurio pramonėsir prekybos sritys perduotos Finansų ministerijai, joje vėliau įkurtas atskiras Pramonės departamentas.

Sovietinės okupacijos metais konkrečioms ūkio sritims valdyti buvo įsteigtos Pramonės, Prekybos ministerijos, netrukus jas pakeitė Vietinės pramonės liaudies komisariatas ir Prekybos komisariatas. Aukščiausia ūkio valdymo institucija buvo Lietuvos SSR valstybinis plano komitetas, o konkrečioms ūkio sritims vadovavo specializuoti sąjunginio-respublikinio pavaldumo komitetai ir ministerijos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vadovauti šalies ūkiui įsteigtos 5 ministerijos: Ekonomikos, Energetikos, Materialinių išteklių, Pramonės, Prekybos. 1991 02 28 panaikinta Pramonės ministerija (pramonės įmonių steigėjos funkcijos perduotos Ekonomikos ministerijai, o jų materialinio ir kito aprūpinimo funkcijos – Materialinių išteklių ministerijai). 1991 10 03 panaikinta Prekybos ministerija (įsteigta Prekybos ir materialinių išteklių ministerija), 1992 10 30 Prekybos ir materialinių išteklių ministerija pertvarkyta į Pramonės ir prekybos ministeriją. 1996 12 16 panaikinus Ekonomikos, Energetikos, Pramonės ir prekybos ministerijas įsteigta Ūkio ministerija, 2019 01 01 ji pervadinta Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Ekonomikos ir inovacijų ministrai

Lent. Ekonomikos ir inovacijų* ministrai 1996–2021
Ministras Metai
Vincas Kęstutis Babilius 1996 12–1999 06
Eugenijus Maldeikis 1999 06–1999 10
Valentinas Pranas Milaknis 1999 11–2000 10
Eugenijus Maldeikis 2000 10–2001 02
Eugenijus Gentvilas 2001 03–2001 07
Petras Povilas Čėsna 2001 07–2004 12
Viktor Uspaskich 2004 12–2005 06
Kęstutis Daukšys 2005 06–2006 07
Vytas Navickas 2006 07–2008 12
Dainius Kreivys 2008 12–2011 03
Rimantas Žylius 2011 03–2012 12
Birutė Vėsaitė 2012 12–2013 06
Evaldas Gustas 2013 06–2016 12
Mindaugas Sinkevičius 2016 12–2017 10
Virginijus Sinkevičius 2017 11–2019 11
Rimantas Sinkevičius 2020 06–2020 12
Aušrinė Armonaitė nuo 2020 12

-Ūkio ministerija; -Ekonomikos ir inovacijų ministerija; -Ekonomikos ministerija

*1996–2018 ūkio

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką