Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

pastatas, kuriame įsikūrusi Energetikos ministerija (Vilnius, 2019)

Lietuvõs Respùblikos energètikos ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą energetinio saugumo, branduolinės energetikos, iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo srityse. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas energetikos ministras.

Veikla

Energetikos ministerijos strateginiai energetikos politikos tikslai – mažinti priklausomybę nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjo, užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą skaidriai ir efektyviai panaudojant tam skiriamas lėšas.

Energetikos ministerija atlieka jai pavestas energetikos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (2018), modernizuoja šalies energetikos ūkį, derina jį su valstybės poreikiais, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės, Europos Sąjungos politiką branduolinės energetikos srityje, atstovauja Lietuvos Respublikai NATO energetikos ūkio plėtros klausimais, t. p. siekia tobulinti energetiką reglamentuojančius teisės aktus, dalyvauti įgyvendinant investicijų politiką, valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politiką energetikos srityje, sudaryti sąlygas efektyviai energetikos veiklai, užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą ir nustatytų kokybės parametrų pastovumą, skatinti efektyviai vartoti energiją ir jos išteklius.

iškabos prie pagrindinio įėjimo į Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pastatą Vilniuje (2019)

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019) valstybės įmonės Energetikos agentūra, Ignalinos atominė elektrinė, Lietuvos naftos produktų agentūra, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, akcinė bendrovė Klaipėdos nafta, uždaroji akcinė bendrovė EPSO-G.

Istorija

1990 10 22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti Energetikos ministerijos nuostatai. 1997 05 01 ministerija panaikinta, jos funkcijų vykdymas perduotas Ūkio ministerijai. 2009 01 27 ministerija atkurta reformavus Ūkio ministeriją (ši ministerija liko atsakinga už verslą, inovacijas ir investicijas).

Energetikos ministrai

Lent. Energetikos ministrai 1990–1997 ir 2009–2021
Ministras Metai
Leonas Vaidotas Ašmantas 1990 03 17–1993 03 10
Algimantas Vladas Stasiukynas 1993 03 10–1995 05 15
Kostas Arvydas Leščinskas 1995 05 15–1996 02 23
Saulius Aloyzas Bernardas Kutas 1996 02 23–1997 05 01 
Arvydas Sekmokas 2009 02 10–2012 12 13
Jaroslav Neverovič 2012 12 13–2014 08 25
Rokas Masiulis 2014 09 25–2016 12 13
Žygimantas Vaičiūnas 2016 12 13–2020 12 11
Dainius Kreivys nuo 2020 12 11

-Energetikos ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką