Lietuvos Respublikos krašto apsaugos bičiulių klubas

Lietuvõs Respùblikos krãšto apsaugõs bičiùlių klùbas, Lietuvos visuomeninė švietėjiška organizacija, stiprinanti karių ir civilių gyventojų vienybę bei tarpusavio paramą. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos bičiulių klubo uždaviniai yra formuoti visuomenės gynybinę nuostatą, pažiūrą į karį kaip į šeimos, tautos ir valstybės gynėją, padėti kariui pažinti tautos istoriją, kultūrą ir patriotines tradicijas, diegti jaunimui pareigos jausmą ginti tėvynę. Įkurtas 1994, kai išvedus iš Lietuvos buvusios SSRS okupacinės kariuomenės dalinius kai kurios asmenų grupės pradėjo diskredituoti Lietuvos Respublikos kariuomenę, kalbėti apie tariamą šalies militarizavimo grėsmę, diegti jaunimui nihilistines nuotaikas. 2010 klubas turėjo apie 80 narių – atsargos karininkų, menininkų, mokslininkų (tarp jų 22 mokslo daktarai), pedagogų, politikų, verslininkų, žurnalistų ir kitų. Skyriai veikia Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Ukmergėje, Kavarske. Klubas palaiko ryšius su kariniais daliniais ir visuomeninėmis organizacijomis, rengia kultūrinius, istorinės atminties renginius ir konferencijas, inicijuoja ir organizuoja paramos kariams akcijas, padeda Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai leisti periodinį leidinį Varpas. Nuo 2009 su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis teikia apdovanojimą – medalį Už nuopelnus Vilniui ir tautai. Pirmininkai: J. V. Kančys (1994–97), A. Burokas (nuo 1997).

2869

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką