Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvõs Respùblikos krãšto apsaugõs ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės gynybinio pajėgumo plėtrą, kariuomenės ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų parengimą Lietuvos ir bendrai NATO valstybių gynybai, kitų NATO uždavinių, Europos Sąjungos bendrosios gynybos politikos ir kitų tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas krašto apsaugos ministras.

Veikla

Krašto apsaugos ministerijos pastatas Vilniuje

Ministerija vykdo strateginį krašto apsaugos sistemos planavimą, plėtoja krašto apsaugos sistemą ir kariuomenės gynybinį pajėgumą, rengia kariuomenę ir kitas krašto apsaugos sistemos institucijas Lietuvos ir bendrai NATO valstybių gynybai, kitiems NATO uždaviniams, Europos Sąjungos bendrajai gynybos politikai, kitų tarptautinių įsipareigojimų vykdymui, užtikrina valstybės gynybos ir karinių bei kitų krašto apsaugos funkcijų vykdymą taikos bei karo sąlygomis, administruoja krašto apsaugos sistemos žvalgybos ir kontržvalgybos institucijų veiklą, personalą, karo tarnybą ir mobilizaciją, karybos srities standartizaciją, krašto apsaugos sistemos institucijų tarptautinį bendradarbiavimą, viešosios informacijos apie krašto apsaugos sistemą teikimą, kariuomenės bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis, pagal savo kompetenciją užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, tarptautinio bendradarbiavimo planų ir programų rengimą bei įgyvendinimą.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Informacinių technologijų tarnyba, Gynybos resursų agentūra, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Baltijos gynybos koledžas, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įgulų karininkų ramovės.

Istorija

1990 04 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigė Krašto apsaugos departamentą, padėjusį pagrindą Lietuvos kariuomenės ir krašto apsaugos sistemos atkūrimui. 1991 10 10 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskyrė pirmąjį krašto apsaugos ministrą. Įvykdęs užduotį Krašto apsaugos departamentas likviduotas 1991 10 16. Pirmoji Krašto apsaugos ministerijos struktūra patvirtinta 1992 02 03. Lietuvos kariuomenės struktūra galutinai buvo suformuota 1993, kariuomenės vado institucija įsteigta 1993 10. Siekiant padidinti valdymo efektyvumą, suteikti atskirų kariuomenės rūšių vadams didesnius įgaliojimus ir atsakomybę, 1996 08 22 Krašto apsaugos ministerija, Kariuomenės vadovybės aparatas ir Generalinis štabas sujungti į vieną instituciją – Krašto apsaugos ministeriją. Pertvarkant krašto apsaugos sistemos valdymą pasinaudota Olandijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kanados, Prancūzijos, Lenkijos patirtimi. 2004 03 29 Lietuva tapo visateise NATO nare (pirmą kartą Lietuva oficialiai pareiškė norą prisijungti prie NATO dar 1994; iki 2004 Lietuvos kariuomenė ir krašto apsaugos sistema buvo pertvarkomos pagal NATO keliamus reikalavimus).

Krašto apsaugos ministrai

1

-Krašto apsaugos ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką