Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Specialiųjų tyrimų tarnybos vėliava

Lietuvõs Respùblikos specialijų tyrmų tarnýba, Specialijų tyrmų tarnýba

Veikla

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veiklą reglamentuoja Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas (2000, nauja redakcija 2018). Specialiųjų tyrimų tarnyba saugo ir gina asmenį, visuomenę, valstybę nuo korupcijos, atlieka jos prevenciją ir nustato korupcijos atvejus (remiasi 2022 01 01 įsigaliojusiu nauju Korupcijos prevencijos įstatymu). Specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo veiklą trimis viena kitą papildančiomis kryptimis: korupcijos prevencijos, baudžiamojo persekiojimo ir antikorupcinio visuomenės švietimo bei informavimo, t. p. siekia nustatyti ir šalinti korupcijos priežastis ir sąlygas, greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Specialiųjų tyrimų tarnybos ženklas

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių Lietuvos Respublikos Seimo pritarimu skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas 5 metų kadencijai (tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės). Be Vilniuje įsikūrusių Tyrimų koordinavimo ir Centrinės tyrimų valdybų, veikia 4 teritoriniai padalinia (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio valdybos).

Istorija

Specialiųjų tyrimų tarnybos pastatas Vilniuje (2019)

Kovai su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir nusikaltimais, susijusiais su valstybės tarnyba, 1997 02 18 prie Vidaus reikalų ministerijos buvo įsteigta Specialiųjų tyrimų tarnyba. Siekiant padidinti Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos savarankiškumą, efektyvumą ir išplėsti kovos su korupcija aukščiausiosios valdžios sferoje galimybes, po poros veiklos metų buvo nuspręsta padaryti ją nepavaldžią vykdomajai valdžiai ir pertvarkyti į instituciją, atskaitingą tik Prezidentui ir Seimui. 2000 05 02 priėmus Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą sudarytos sąlygos stiprinti antikorupcinę Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklą.

Vadovai

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė priima Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Žydrūno Bartkaus priesaiką (2018 03 30)

STT

1

609

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką