Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvõs Respùblikos sveikãtos apsaugõs ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą asmens ir visuomenės sveikatos, sveikatinimo veiklos srityse. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas sveikatos apsaugos ministras.

Veikla

Sveikatos apsaugos ministerijos pastatas Vilniuje (2019)

Ministerija nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, išteklius, paslaugų prieinamumo, kokybės reikalavimus, kontroliuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoja asmens sveikatos priežiūros licencijavimą. Rūpindamasi visuomenės sveikatos priežiūra ministerija organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimą neinfekcinių ligų ir traumų, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, kurortologijos plėtros, fizinio aktyvumo skatinimo, sveikos mitybos, maisto saugos, alkoholio ir tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės, psichikos sveikatos, cheminių medžiagų saugos, fizikinių veiksnių valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos sveikatinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, visuomenės sveikatos saugos ekspertizės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo, sveikatos netolygumų mažinimo, grėsmių sveikatai valdymo srityse.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019): biudžetinės viešojo administravimo įstaigos – Valstybinė ligonių kasa (ir teritorinės ligonių kasos), Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai, Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos, Nacionalinis visuomenės sveikatos, Radiacinės saugos, Ekstremalių sveikatai situacijų centrai, Lietuvos bioetikos komitetas, Nacionalinis transplantacijos biuras, viešosios sveikatos priežiūros įstaigos – Nacionalinis kraujo centras, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė ir kitos ligoninės, biudžetinės įstaigos – Valstybinė teismo psichiatrijos, Valstybinė teismo medicinos tarnybos, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS, Valstybinis psichikos sveikatos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų, Respublikinis priklausomybės ligų centrai, Lietuvos medicinos biblioteka, Higienos institutas, bendrovė Universiteto vaistinė.

Istorija

1918 04 27 buvo sudaryta Sveikatos komisija, 1918 11 11 ji reorganizuota į Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentą. 1940 Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, buvo įkurta Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija, vėliau reorganizuota į Sveikatos apsaugos komisariatą. 1941 06 23 sudarius laikinąją Lietuvos Vyriausybę, buvo įkurta Sveikatos apsaugos ministerija, tačiau nacių okupacinei valdžiai sustabdžius Lietuvos Vyriausybės veiklą, ministerija buvo pertvarkyta į Vyriausiąją sveikatos valdybą. 1943 įkurti Sveikatos rūmai, kurie rūpinosi medicinos darbuotojų reikalais. 1944 sovietinė valdžia atkūrė Sveikatos apsaugos ministeriją.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimu rūpinasi Sveikatos apsaugos ministerija. 1992 įkurta Valstybinė ligonių kasa.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Sveikatos apsaugos ministrai

Sveikatos apsaugos ministerija

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką