Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvõs Respùblikos švietmo, mókslo ir spòrto ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės politiką švietimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, sporto srityse. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Veikla ir pavaldžios įstaigos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pastatas Vilniuje (1802–10, architektai Mykolas Šulcas, Karolis Podčašinskis, Julijus Kłosas, Žvaigždras Drėma)

Ministerija formuoja švietimo, mokslo ir sporto politikos įgyvendinimą, numato strateginius tikslus visai sistemai ir pavaldžioms institucijoms, nustato švietimo ir mokslo sistemos valdymo ir finansavimo taisykles, būtinus kokybės standartus, stebi, analizuoja ir vertina švietimo, studijų ir mokslo rezultatus, teikia siūlymus dėl švietimo, studijų ir mokslo sistemos gerinimo Seimui, atsako už švietimo kokybės, švietimo prieinamumo ir socialinio teisingumo garantijas, švietimo kokybės vertinimą ir visuomenės informavimą apie tai. Ministerijai pavaldžios įstaigos (2021): Mokslo inovacijų ir technologijų, Europos socialinio fondo agentūros, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo, Lietuvos vaikų ir jaunimo, Studijų kokybės vertinimo, Lietuvos socialinių mokslų centrai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Nacionalinė švietimo agentūra, Valstybinis studijų, Švietimo mainų paramos fondai, Nacionalinis vėžio institutas, Vilniaus lietuvių namai, aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų įstaigos, aukštesniosios, profesinės, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos.

Istorija

1773 buvo sudaryta bendra Lenkijos ir Lietuvos Valstybės švietimo institucija Edukacinė komisija – pirmoji švietimo ministerija Europoje. Ji turėjo reformuoti visą švietimo sistemą.

Nepriklausomos Lietuvos valstybės paskelbimo ir įsitvirtinimo laikotarpiu (1918–40) švietimas buvo grindžiamas nacionalinės kultūros pagrindais. 1918 įsteigta Švietimo ministerija. Savo žinion perėmusi 8 gimnazijas, 11 progimnazijų ji pradėjo steigti ir naujas, t. p. steigė specialias mokyklas (sodininkystės, pienininkystės, policijos, karo, muzikos, amatų). Ministerija rūpinosi kuriamų mokyklų tinklu, vadovėlių leidyba, ugdymo turiniu, mokytojų rengimu, siekė įveikti rusų mokyklos įtaką. 1922 Kaune įkurtas Lietuvos universitetas (Vytauto Didžiojo universitetas).

SSRS okupacijos metais Lietuvos švietimas buvo įtrauktas į sovietinę mokymo sistemą: pasikeitė ne tik mokymo turinys, bet ir forma. Švietimo sistema buvo centralizuotai valdoma iš Maskvos.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 03 17 suformuota nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir įkurta Kultūros ir švietimo ministerija. 1994 ministerija reorganizuota: atskirta Kultūros ministerija, Švietimo ministerija tapo Švietimo ir mokslo ministerija, prie jos prijungta Valstybinė mokslo, studijų ir technologijų tarnyba. 1998 04 01 prie Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtas Mokslo ir studijų departamentas (atsakė už valstybės politikos įgyvendinimą mokslo, studijų ir technologijų plėtros srityse), 2002 jis tapo vienu ministerijos departamentų.

2019 01 01 Švietimo ir mokslo ministerija tapo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (prie ministerijos prijungtas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Švietimo, mokslo ir sporto ministrai

Lent. Švietimo, mokslo ir sporto* ministrai 1990–2021
Ministras Metai
Darius Kuolys 1990 03–1992 11
Dainius Trinkūnas 1992 12–1994 05
Vladislavas Domarkas 1994 05–1996 11
Zigmas Zinkevičius 1996 12–1998 05
Kornelijus Platelis 1998 05–2000 11
Algirdas Monkevičius 2000 11–2004 12
Remigijus Motuzas 2004 12–2006 06
Roma Dovydėnienė-Žakaitienė 2006 07–2008 05
Algirdas Monkevičius 2008 05–2008 11
Gintaras Steponavčius 2008 11–2012 12
Dainius Pavalkis 2012 12–2015 06
Audronė Pitrėnienė 2015 06–2016 12
Jurgita Petrauskienė 2016 12–2018 12
Algirdas Monkevičius 2019 01–2020 12
Jurgita Šiugždinienė nuo 2020 12

*1990–94 kultūros ir švietimo

*1994–2018 švietimo ir mokslo

-Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; -Kultūros ir švietimo ministerija; -Švietimo ir mokslo ministerija; -Švietimo ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką