Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Teisingumo ministerijos pastatas Vilniuje (2019)

Lietuvõs Respùblikos teisingùmo ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą nacionalinės teisinės sistemos plėtros, teisinių institucijų veiklos organizavimo, Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą įgyvendinimo, tarptautinių dvišalių teisinės pagalbos sutarčių projektų rengimo, prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių ir jų vykdymo užtikrinimo srityse. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas teisingumo ministras.

Veikla

Teisingumo ministerija rengia įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, sistemina teisės aktus, rengia konsoliduotus šių sričių teisės aktų rinkinius (kodeksus), teikia išvadas dėl teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir kitų susitarimų projektų, vertina jų atitiktį Europos Sąjungos teisei, kontroliuoja antstolių darbą, prižiūri notariato veiklą, koordinuoja teismo ekspertizės įstaigų veiklą, nagrinėja politinių partijų, jų filialų, t. p. religinių bendruomenių ir bendrijų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, rengia ir teikia Seimui išvadas dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms, palaiko tarptautinius teisinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių dvišalių teisinės pagalbos sutarčių projektus, organizuoja prisijungimą prie daugiašalių tarptautinių sutarčių ir užtikrina jų vykdymą, teikia metodinę pagalbą teismams, civilinės metrikacijos įstaigoms, prižiūri civilinės būklės aktų įrašų įrašymo civilinės metrikacijos įstaigose ir seniūnijose teisėtumą, dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2021) Kalėjimų departamentas, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Istorija

1918 sudarius pirmąją Lietuvos Vyriausybę įsteigta ir Teisingumo ministerija. Ji pradėjo kurti laikinąją teismų sistemą ir organizuoti jų darbą: įvedė trijų pakopų teismus (taikos teisėjų, apygardų ir Vyriausiojo Tribunolo), karinius teismus, skyrė teisėjus. 1922 teismų sistema baigta kurti.

1990 03 17 suformuota nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atkurta Teisingumo ministerija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Teisingumo ministrai

Lent. Teisingumo ministrai 1990–2021
Ministras Metai
Pranas Kūris 1990 03–1991 01
Vytautas Pakalniškis 1991 01–1992 07
Zenonas Juknevičius 1992 07–1992 12
Jonas Prapiestis 1992 12–1996 04
Albertas Valys 1996 04–1996 12
Vytautas Pakalniškis 1996 12–1999 05
Gintaras Balčiūnas 1999 06–2000 10
Gintautas Bartkus 2000 11–2001 06
Vytautas Markevičius 2001 07–2004 12
Gintautas Bužinskas 2004 12–2006 06
Petras Baguška 2006 07–2008 11
Remigijus Šimašius 2008 11–2012 12
Juozas Bernatonis 2012 12–2016 12
Milda Vainiutė 2016 12–2018 05
Elvinas Jankevičius 2018 05–2020 12
Evelina Dobrovolska nuo 2020 12

-Teisingumo ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką