Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

Lietuvõs Respùblikos vadovýbės apsaugõs tarnýba

Saugomi asmenys, veikla

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos veiklą reglamentuoja Vadovybės apsaugos įstatymas (2002, nauja redakcija 2020). Vadovybės apsaugos tarnyba organizuoja ir vykdo vadovybės (Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir asmenų, laikinai einančių Prezidento, Seimo Pirmininko pareigas, pavaduojančių Ministrą Pirmininką) ir kitų saugomų asmenų (Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko šeimos narių, Lietuvos oficialių svečių ir kitų asmenų) apsaugą Lietuvoje, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais užtikrina fizinę vadovybės apsaugą už Lietuvos ribų. Tarnyba saugo vadovybę 24 valandas per parą, kitų saugomų asmenų apsaugos laikas nustatomas atsižvelgiant į jų saugumo užtikrinimo būtinybę ir poreikį.

Vadovybės apsaugos tarnybos ženklas

Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Tarnyba šalina rizikos veiksnius, galinčius diskredituoti vadovybę, pagal kompetenciją atlieka teroro aktų, smurtinių išpuolių ir kitų teisės pažeidimų prieš saugomus asmenis ir saugomus objektus prevenciją, saugo vadovybę nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis, nustato ir užtikrina specialų režimą saugomuose objektuose, vykdo kriminalinę žvalgybą, įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu, būdama priskirta ginkluotosioms pajėgoms, gina valstybę, kontroliuoja asmenų, teisėtai turinčių su savimi ginklų, šaunamųjų ginklų dalių ar šaudmenų, patekimą į saugomus objektus, renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su jo uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu, saugo atstovybių patalpas arba pastatus ir pastatų teritoriją bei jose esantį turtą.

Tarnybos vadovas, pavaduotojai

Vadovybės apsaugos tarnybai vadovauja direktorius, kurį 5 metų kadencijai į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė (tas pats asmuo Tarnybos direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės), direktoriaus pirmąjį pavaduotoją ir direktoriaus pavaduotoją direktoriaus teikimu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Vyriausybė.

Istorinė raida

1990 06 05 Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu buvo įkurtas Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrius ir suformuoti jo padaliniai. 1990 į parlamento apsaugą buvo priimami visi norintieji. Iki 1991 sausio įvykių (Sausio tryliktoji) skyriuje dirbo tik 20 žmonių. Po 1991 sausio įvykių Apsaugos skyriui buvo surengti pirmieji mokymo kursai, stažuotės Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1993 05 18 Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrius buvo pertvarkytas į Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamentą (Vadovybės apsaugos departamentą), jis buvo priskirtas Vidaus reikalų ministerijai. 1996 pabaigoje Vadovybės apsaugos departamento pareigūnai pirmieji pradėjo vykdyti liudytojų apsaugos programą, 2000 03 liudytojų apsaugos funkcija perduota Policijos departamentui.

2020 07 01 įsigaliojo Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos Vidaus reikalų ministerijai pavaldus departamentas tapo savarankiška tarnyba, pavaldžia Vyriausybei.

Vadovai

Lent. Vadovybės apsaugos tarnybos* vadovai 1990–2020
Vadovas Metai
Artūras Skučas 1990–1993
Andrius Pečkys 1993–1999
Raimundas Kairys 1999–2013
Rymantas Mockevičius nuo 2013

*iki 2020 veikė kitais pavadinimais

609

-Vadovybės apsaugos departamentas; -Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos departamentas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką