Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija

Lietuvõs Respùblikos Vyriausýbės kultros ir mẽno prèmija (iki 2006 Lietuvõs Respùblikos Vyriausýbės mẽno prèmija) skiriama Lietuvos, t. p. ir pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus. Kūrėjus gali siūlyti Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse, trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos. Kasmet skiriamos (iki sausio 30 dienos) ne daugiau kaip 12 premijų (diplomai įteikiami iki balandžio 1 dienos). Tą patį kūrėją galima siūlyti praėjus 5 m. po premijos skyrimo. Premijos gavėjus atrenka komisija (ją sudaro 12 narių, jos sudėtį teikia kultūros ministras). Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija teikiama nuo 1997. 2000, 2001 ir 2005 dėl lėšų trūkumo premija nebuvo skiriama.

1729

Lent. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatai
Metai Laureatas
1997 P. Dirgėla
V. Kalinauskas
R. Maciūtė
K. Pempė
G. Ramunis
1998 J. Aputis
A. Budrys
J. Čeičytė
L. Gutauskas
M. Matušakaitė
L. Zelčius
G. L. Baginskienė
F. R. Bajoras
O. Baliukonytė
S. Sondeckis
R. Staliliūnaitė
A. Sutkus
1999 E. Gabrėnaitė
R. Granauskas
Z. Kelmickaitė
E. Miliūnas
N. Vilutytė
S. Žvirgždas
2002 A. Budvytis
V. Paukštė
A. Stasiulevičius
V. Sventickas
A. Vizgirda
2003 A. Aleksandravičius
R. Balčiūnas
V. Ciplijauskas
V. R. Dichavičius
V. Laurušas
V. Martinkus
A. Nasvytis
V. Nasvytis
S. Stanikienė ir P. Stanikas
D. Tamulevičiūtė
V. Vildžiūnas
2004 J. Adomonis
H. A. Čigriejus
A. Grikevičius
V. Juknaitė
V. K. Noreika
R. Rakauskas
A. Skliutauskaitė
R. Šilinis
J. V. Rimas
E. Valiūtė
2006 G. Balandytė
A. Baltakis
R. Budrys
V. Butyrinas
V. Grigolis
I. T. Daukšaitė‑Guobienė
E. Ignatavičius
E. Kaniava
J. Leitaitė
G. A. Kuprevičius
M. Rubackytė‑Golay
V. Viržonis
A. Žebriūnas
2007 J. Arčikauskas
J. Bilotienė
G. Girdvainis
R. A. Karvelis
A. Keturakienė
D. Mušinskas
S. Narbutas
P. Normantas
V. Povilionienė
S. Povilaitis
T. Sakalauskas
B. Savukynas
L. Surgailis
G. Urbonaitė
A. Zurba
2008 A. J. Ambrazas
M. Levitan‑Babenskienė
A. Bražinskas
V. Bubnys
K. Dereškevičius
L. M. Digrys
B. Letukaitė
I. Korsakaitė
V. Mazūras
E. Paulauskas
P. Piaulokas
V. Straukas
2009 I. Aleksaitė
J. Gaižauskas
G. Isokas
N. Savičenko
V. V. Landsbergis
B. Leonavičius
S. Veiverytė
G. M. Martinaitienė
G. Razmienė ir I. Vabalienė
M. Skudutis
B. Vainiūnaitė
A. Žukauskas
2010 A. Bučys
R. Driežis
V. Gerulaitis
M. Giedrys
A. Giniotis
E. Juchnevičius
G. Kanovičius
V. Krakauskaitė
J. Minkevičius
V. Miškinis
R. Vikšraitis
B. Žilytė
2011 A. Bosas
A. Černiauskas ir M. Černiauskas
S. Jakubauskas
G. Kazimierėnas
L. Laucevičius
A. Mikuta
Č. Radžiūnas
Gražina Konstancija Remeikaitė
R. Stanevičiūtė-Kelmickienė
D. Dilytė‑Staškevičienė
J. Stauskaitė
J. Tamulionis
2012 B. Aleknavičius
N. A. Baužytė
R. Jakimavičius
L. Jonušys
Kauno styginių kvartetas (Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, Eglė Lapinskė, Saulius Bartulis)
R. Keturakis
A. Kėleris
G. Kličius
G. Lukšas
V. Rubavičius
A. Šurna
2013 J. Matonis ir V. Damaševičius
P. Budrys
G. Daunoravičienė
G. Grajauskas
G. Padegimas
R. Gražinis
Loreta Juodkaitė
V. Leonavičiūtė
K. Morkūnas
A. Ostašenkovas
V. Stauskas
B. Stulgaitė
2014 V. Bubelytė
L. Degėsys
A. Griškevičius
G. Jankevičiūtė
S. Janušaitė‑Iljoitienė
O. Konošenko
M. Matulytė
Ž. Pipinytė
A. V. Raudonikis
A. Šaltenis
H. Vancevičius
V. Vitaitė
2015 D. Meškauskas
G. Janulytė‑Bernotienė
J. Galkus
R. Gaidamavičiūtė
A. Ničius
A. Baltėnas
L. Laučkaitė
K. Urba
M. N. Tumėnienė
S. Jonauskas
I. Veisaitė
fortepijoninis trio FortVio (Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė‑Petrikienė, Povilas Jacunskas)
2016 G. Arlickaitė
L. Abarius
B. Jonuškaitė
N. Gultiajeva
V. Kalvaitis
E. Ludavičius
A. Bagočiūnaitė‑Paukštienė
A. Ruseckaitė
B. Stančikaitė
Nijolė Tallat‑Kelpšaitė
S. J. Vyliūtė
J. Javaitis ir Donatas Buklys
2017 E. Gedgaudas
D. Gražienė
R. Gudaitis
L. Jablonskienė
V. Kinčinaitis
A. E. Paslaitis
V. Radzevičius
N. Saukienė
R. Stankevičius
H. Šabasevičius
L. Tapinas
V. Valiušis
2018 duetas Armonas-Uss Duo (I. Uss‑Armonienė ir R. Armonas)
G. Balčytis
S. Chlebinskaitė
A. Girdzijauskaitė
L. Jonikė
I. Keidošiūtė
Laima Kreivytė
V. Palčinskaitė
Snieguolė Pranulienė
E. Ridikaitė
A. Sakalauskas
Mantas Stabačinskas
2019 Ramūnas Danisevičius
Vida Kanapkienė
K. Kasparavičius
V. Mainelytė
A. Malcys
S. Maslauskaitė
A. Narušytė
K. Navakas
R. Šaltenytė
J. Tomaševičius
Z. Kalpokovaitė‑Vogėlienė
R. Žukienė
2020 Rasa Antanavičiūtė
A. Gurskas
S. Inčirauskaitė‑Kriaunevičienė
V. Kudžma
B. Marcinkevičiūtė
J. Melnikas
A. Mikutėnas
A. Naginevičiūtė
A. Petrašiūnaitė
P. Radzevičius
Ž. Martinaitytė‑Rosaschi
L. Šalčiūtė
2021 R. Adomaitis
G. Beinoriūtė
 P. Bieliauskas 
G. Česonis
D. Ibelhauptaitė
J. Katinaitė
E. Lubytė
R. Oginskaitė
D. Pulauskas
V. Rumšas
A. Šeiko
G. Vieversys

-Vyriausybės kultūros ir meno premija; -Vyriausybės meno premija; -Vyriausybės premija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką