Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Lietuvõs Respùblikos žẽmės kio ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros, žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, veterinarijos srityse. Yra Vilniuje. Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas žemės ūkio ministras.

Veikla

Žemės ūkio ministerijos pastatas Vilniuje (2019)

Ministerija formuoja bendrą viešąją politiką žemės ūkio sektoriuje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl kaimo plėtros, žemės ir maisto ūkio politikos krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose kaimo, žemės ir maisto ūkio, tvarios maisto sistemos plėtrą; koordinuoja valstybės ir Europos Sąjungos paramos lėšų žemės ūkiui, kaimo plėtrai, žuvininkystei administravimą; atlieka valstybės registrų ir kadastrų valdytojo funkcijas; užtikrina gamtos išteklių naudojimą, kraštovaizdžio puoselėjimą, kaimo vietovių ekonominį vystymą; formuoja gyvūnų priežiūros, gerovės ir apsaugos, jų ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos, gyvūninių produktų tvarkymo valstybinės veterinarinės priežiūros, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų tvarkymo, teritorijos apsaugos nuo užkrečiamųjų ligų ir fitosanitarijos politikos kryptis; atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019) biudžetinės įstaigos Nacionalinė žemės tarnyba, Žuvininkystės tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba ir Nacionalinė mokėjimo agentūra, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Ekoagros, valstybės įmonės Valstybės žemės fondas, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro GIS-centras, ùždarosios akcinės bendrovės Pieno tyrimai, Šilutės polderiai, Šilutės veislininkystė, Panevėžio veislininkystė, Lietuvos žirgynas, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, Genetiniai ištekliai, akcinės bendrovės Jonavos grūdai, Kiaulių veislininkystė ir Lietuvos veislininkystė.

Istorija

1918 sudarius pirmąją Lietuvos Vyriausybę, įsteigta Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija. 1919 pradžioje Vyriausybę perkėlus į laikinąją sostinę Kauną, kartu perkelta ir Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija. Kaune ministerija veikė iki 1940 sovietinės okupacijos (likviduota 1940 09 16).

SSRS okupacijos metais 1940 06 Žemės ūkio ministerija pertvarkyta į Žemės ūkio liaudies komisariatą, 1945 – į Žemės ūkio ministeriją, kuri buvo pavaldi sąjunginei SSRS vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos SSR Ministrų Tarybai.

1990 03 17 suformuota nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atkurta Žemės ūkio ministerija. 1996 prie jos prijungus Miškų ūkio ministeriją įkurta Žemės ir miškų ūkio ministerija. 1998 miškų ūkio administravimą perdavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, buvo grąžintas senasis pavadinimas.

Žemės ūkio ministrai

Lent. Žemės ūkio* ministrai 1990–2021
Ministras Metai
Vytautas Petras Knašys 1990 03–1991 01
Rimvydas Raimondas Survila 1991 01–1992 11
Rimantas Karazija 1992 12–1994 09
Vytautas Einoris 1994 09–1996 11
Vytautas Petras Knašys 1996 12–1998 05
Edvardas Makelis 1998 05–2000 11
Kęstutis Kristinaitis 2000 11–2001 10
Jeronimas Kraujelis 2001 10–2004 12
Kazimira Danutė Prunskienė 2004 11–2008 11
Kazys Starkevičius 2008 11–2012 12
Vigilijus Jukna 2012 12–2014 07
Virginija Baltraitienė 2014 07–2016 12
Bronius Markauskas 2016 12–2018 05
Giedrius Surplys 2018 05–2019 08
Andrius Palionis 2019 08–2020 12
Kęstutis Navickas nuo 2020 12

*1996 12–1998 05 žemės ir miškų ūkio

-Žemės ūkio ministerija; -Žemės ir miškų ūkio ministerija; -Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerija; -Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerija; -Miškų ūkio ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką