Lietuvõs skautijà, visuomeninė Lietuvos jaunimo organizacija. Įkurta 1995 skilus Lietuvos skautų sąjungai. Nacionalinis biuras Kaune. Aukščiausia institucija – suvažiavimas. Tarp suvažiavimų Lietuvos skautijai vadovauja taryba (16 narių), nutarimus įgyvendinta pirmija.

Lietuvos skautijos ženklas

Lietuvos skautija kasmet Lietuvoje rengia apie 30 skautų stovyklų, surengė tautines, tai yra visos Lietuvos masto, stovyklas: Nemunaitis’98 (Alytaus rajono savivaldybė, 1998, 2000 dalyvių), Skilties dvasia (Plungės rajono savivaldybė, 2003, 1500 dalyvių), dalyvavo skautų tarptautinėse stovyklose Nyderlanduose (1995), Čilėje (1999), Tailande (2003), Didžiojoje Britanijoje (2007, atstovavo 54 skautai), prisideda prie tarptautinių skautų stovyklų rengimo (pvz., Baltijos šalių stovykla, 2006), dalyvauja Pasaulinio skautų judėjimo (World Organization of the Scout Movement) valdyme. Lietuvos skautija kasmet švenčia Jurginių (Pavasario) šventę. Nuo 1999 Lietuvos skautija organizuoja nacionalinį skautiškos dainos konkursą Gražių dainelių daug girdėjau (vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui).

Lietuvos skautija per adventą dalyvauja europinėje skautų organizuojamoje Betliejaus taikos ugnies akcijoje. Leidžia metraštį – žurnalą Skautų aidas. Lietuvos skautijos išleisti leidiniai: Skauto kalendorius (1997 ir 2000), Dainorėlis (1998), Jaunesniųjų skautų vadovo knyga (2006), Tavo dainorėlis, Skautiška pradžiamokslio knygelė, Mano skautiška vasara (visos 2007). Lietuvos skautija nuo 1997 yra Pasaulinio skautų judėjimo (World Organization of the Scout Movement), Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Tarptautinės skautų ir vadovų draugijos (International Scouts and Guides Fellowship), Tarptautinės skautų katalikų konferencijos (International Catholic Conference of Scouting) narė. Daugiau kaip 2500 narių (2020). Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas Kasparas Vaičelis (nuo 2022), vyriausioji skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė (nuo 2021).

Lietuvos skautijos vėliava

483

-skautai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką